logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi koyun-keçi yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Doğan yavruların sütten kesime kadarki dönemde ölüm oranlarındaki düşüklük
Soru Açıklaması
2.
Süt, ineği yetiştiriciliğinde aşağıdaki hastalıklardan hangisinin karşılaşılma sıklığı diğerlerinden daha azdır? 
Doğru Cevap: "D" Abomasum deplasmanı
Soru Açıklaması
3.
Doğumdan tekrar gebe kalıncaya kadar geçen süreye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Açık periyod
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki beslenme hastalıklarından hangisinde inekler verilen konsantre yemi tamamen reddeder? 
Doğru Cevap: "B" Ketozis
Soru Açıklaması
5.
Çiftlik hayvanlarında, her hayvan türünün üreme döngüsü sürecinde üretilebilmesi ve mümkün olan sayıda yavrunun en kısa sürede elde edilebilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Fertilite
Soru Açıklaması
6.
Damızlık bir inekten ömür boyu yararlanma süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Ömür boyu yararlanma süresi kısaldıkça reforme maliyeti düşer.
Soru Açıklaması
7.
Herhangi bir hastalığı belirlenemediği halde dişi damızlıkların en az üç defa tekrarlayan tohumlamalara karşın gebe kalmaması durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Repeat breeder
Soru Açıklaması
8.
Bir işletmede dölverimi bozukluklarının derecesini ve yaygınlığını objektif olarak belirlemek için sürüdeki kayıtlara dayalı bir takım ölçülebilir kıstasların olması ve bunların hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçülebilir kıstaslardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Dölverimini etkileyen hastalıklara karşı aşılamalar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi memede sütün çok ince kanal sistemi boyunca meme başına doğru ilerleyebilmesi yani sütün indirilmesi için salgılanan hormondur? 
Doğru Cevap: "E" Oksitosin
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ineklerde ve özellikle ilk doğumunu yapan düvelerde, çanak memeli, memesi yüksek olarak selekte edilmiş (ayıklanmış), yüksek verimli hayvanlarda şiddetli ödeme bağlı olarak meme ve bacakların iç yüzünde şiddetli basınç ve sürtünme sonucu oluşan hastalıktır? 
Doğru Cevap: "C" İntertrigo
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi memede şekillenen, süt sığırı işletmelerinde büyük ekonomik kayıplara yol açarak süt sığırı işletmelerinin zarar etmesine sebep olan, işletmenin geleceğini olumsuz yönde etkileyebilen ve hatta işletmelerin kapatılmasına yol açan hastalıktır? 

 
Doğru Cevap: "E" Mastitis
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi meme sağlığının bozulması sonucu ortaya çıkan ekonomik zararda en fazla maliyet oluşturmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Azalmış süt üretimi
Soru Açıklaması
13.
İyi nitelikteki kolostrum fiziksel görünümü nasıl olmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" Koyu ve yapışkan kıvamda
Soru Açıklaması
14.
Kolostrum  -20 °C’de ne kadar süre saklanabilir? 
Doğru Cevap: "A" 1 yıl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir kolostrum yapımını ve yeni doğanlarda alınımını engelleyen faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İlk ağız sütünün biberonla verilmesi
Soru Açıklaması
16.
Selenyum eksikliği kuzu ve oğlaklarda aşağıdaki hastalıklardan hangisine neden olur? 
Doğru Cevap: "A" Beyaz kas hastalığı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Kuduzun en önemli tipik bulgusudur? 
Doğru Cevap: "D" Saldırganlık ve takiben felç
Soru Açıklaması
18.
Yüksek beden ısısı ve ani ölüme takiben doğal deliklerden pıhtılaşmayan katran renginde kan gelmesi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin belirtilerindendir? 
Doğru Cevap: "A" Antraks
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde sokucu sinekler bulaşmada öncül rol oynar? 
Doğru Cevap: "C" Mavi Dil
Soru Açıklaması
20.
 Neonatal dönem ishalleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" En önemli viral etken E.coli’dir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖN MUHASEBE YAZILIMLARI VE KULLANIMI - 1. SINIF - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS