logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisi koyun-keçi yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaz?
Doğru Cevap: "A" Sıfat sezonu
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan hayvan alırken sürü sağlığına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" En ucuz hayvan olması
Soru Açıklaması
3.
Mastitisle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Plasentanın atılamadığı durumlarda mastitis riski azalır.
Soru Açıklaması
4.
Ketozis nedir?
Doğru Cevap: "A" Beslenmeye bağlı metabolik bir hastalıktır.
Soru Açıklaması
5.
 Bir işletmede dölverimi bozukluklarının derecesini ve yaygınlığını objektif olarak belirlemek için sürüdeki kayıtlara dayalı bir takım ölçülebilir kıstasların olması ve bunların hesaplamalara dahil edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçülebilir kıstaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dölverimini etkileyen hastalıklara karşı aşılamalar
Soru Açıklaması
6.
Herhangi bir hastalığı belirlenemediği halde dişi damızlıkların en az üç defa tekrarlayan tohumlamalara karşın gebe kalmaması durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Repeat breeder
Soru Açıklaması
7.
 Sürüde fertilite durumunun belirlenmesi yönünden toplam gebelik oranının belirlenmesinin, buzağılama oranının belirlenmesine göre sağladığı ilave fayda aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sürüdeki fertilite durumunu daha erken zamanda ortaya koyar.
Soru Açıklaması
8.
Çiftlik hayvanlarında her hayvan türünün üreme döngüsü (Reprodüktif Siklus) sürecinde üretilebilmesi mümkün olan sayıda yavrunun en kısa sürede elde edilebilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Fertilite
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi alveoller çevresindeki sepet hücreleri olan miyoepitellerin kasılmasını sağlayarak sütün ejeksiyonunda etkili olan hormondur? 

 
Doğru Cevap: "C" Oksitosin
Soru Açıklaması
10.
 Özellikle ilk doğumunu yapan düvelerde karşılaşılan, çanak memeli, memesi yüksek olarak selekte edilmiş (ayıklanmış), yüksek verimli hayvanlarda arka bacaklarla meme arasındaki bölge derisinde görülen, primer olarak ödem, şiddetli basınç ve sürtünme ile oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Intertrigo
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
İneklerde kuru dönem için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Kuru dönemde inekler enerji, protein ve mineraller yönünden zengin yemlerle beslenmelidir.
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdaki ifadelerden hangisi meme yapısı ve anatomisi bakımından yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" İneklerde her meme başında dört meme başı kanalı bulunur.
Soru Açıklaması
13.
Neonatal kuzu ve oğlaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Selenyum noksanlığı çeken koyunların yavrularında erken ölümler ve beyaz kas hastalığı meydana gelebilir.
Soru Açıklaması
14.
Kolostrum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" İyi nitelikteki kolostrum koyu ve yapışkan kıvamdadır.
Soru Açıklaması
15.
Doğumhane ünitesinde uyulması gereken kurallar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Doğumhane bölümü giriş ve çıkışlarına dezenfeksiyon havuzları konmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Hijyen açısından, işletmeye giriş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" İşletmeye dışarıdan gelen veteriner hekimlerin işletmeye ait veya tek kullanımlık çizme ve tulumları giymesi önemlidir.
Soru Açıklaması
17.
Neonatal dönem ishalleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yeni doğanların şiddetli viral ishallerinde emme refleksi son derece iyidir.
Soru Açıklaması
18.
Şarbon hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Şarbon ihbarı mecburi, zoonoz bir hastalıktır.
Soru Açıklaması
19.
Brusella ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Brusella insanlara geçmez.
Soru Açıklaması
20.
Tüberküloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Tüberküloz zoonoz bir hastalık değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  FİNANS MATEMATİĞİ - 1. SINIF - (2014- BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS