logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi genetik direnç programları geliştirilmesinde gerekli unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Üretici, Veteriner Hekim, hayvancılık endüstrisi ve araştırmacıların işbirliği
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sürü sağlığı programlarında teknisyenlerden beklenenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hayvanlar için tedavi protokollerini belirlemesi
Soru Açıklaması
3.
Genetik direnç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Hayvan yetiştiriciliğinde oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Soru Açıklaması
4.
Süt veriminin persistensi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Genç hayvanlarda yaşlı hayvanlara göre daha yüksektir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi koyun-keçi yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan sebeplerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Üreme faaliyetlerinde yetersizlik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 3 aylık yaşa kadar buzağılarda en çok karşılaşılan hastalıklardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Göbek enfeksiyonları
Soru Açıklaması
7.
Koyun-keçi yetiştiriciliğinde tohumlama sezonunun ilk 14 gününde tohumlanan dişi oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "B" Kızgınlık indeksi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, koyun-keçi yetiştiriciliğinde sütten kesime kadar ölen yavru sayısının, canlı olarak doğan yavru sayısına oranıdır? 
Doğru Cevap: "C" Doğum sonrası kuzu ölüm oranı
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi, koyun-keçi yetiştiriciliğinde tohumlama öncesi yapılması gerekenlerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Erkeklerin sağlık kontrolü
Soru Açıklaması
10.
Yüksek süt verimine sahip ineklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Daha uzun ömürlüdür.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerin kendi süt üreticilerini zarardan korumak ve üreticilerin gelirlerini muhafaza edebilmelerini sağlamak için uyguladığı tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üreticileri bitkisel üretime yönlendirmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, süt ineği barınaklarının tasarımında dikkate alınması gereken noktalardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Hayvan refahı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi mastitis’in meydana getirebileceği ekonomik kayıplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Abortlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sütçü işletmelerde döl verimi etkinliğinin takibinde dikkate alınması gereken verilerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Gebelik başına tohumlama sayısı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mastitise bağlı sürüden çıkarma nedenlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Kronik enfekte hayvanların sürünün genel süt kalitesini düşürmesi
Soru Açıklaması
16.
 Yem maddelerinin bakteriler tarafından kontamine edilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 
Doğru Cevap: "B" Salmonella enfeksiyonları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yemlerde hijyenik bozulma meydana getirir? 
Doğru Cevap: "E" Kuşlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi beslenmeye bağlı metabolizma hastalığı değildir? 
Doğru Cevap: "D" Brusellozis
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi abomazum deplasmanı çıkışını engeller? 
Doğru Cevap: "A" Ani rasyon değişikliğinden kaçınılması
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi rumen asidozisi riskini azaltır? 
Doğru Cevap: "C" Rasyonlarda kullanılan konsantre yemlerin en az üç öğünde verilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMET MEVZUATI - 2. SINIF - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS