logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2013 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve üretim performansının denetlenmesinin temelini oluşturur? 
Doğru Cevap: "B" Kayıt tutma sistemleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi kayıt sisteminin çıkış noktalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Hayvancılık işletmelerinin gelir ve giderlerini denetlemek
Soru Açıklaması
3.
Hastalıkların hayvancılık işletmelerine girişinin ve işletme içinde yayılmasının sınırlandırılması ya da engellenmesi amacıyla uygulanan koruma programı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Biyogüvenlik
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların meydana getirdiği kayıplardan değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yem sarfiyatının artması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sürü sağlığı yönünden genetik seleksiyonun sağlayacağı yararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hastalıkların bir daha ortaya çıkmasının engellenmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi buzağı ölümlerinde en sık karşılaşılan sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Abomasum deplasmanı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en sık karşılaşılan hastalıklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Deri enfeksiyonları
Soru Açıklaması
8.
 Süt ineği yetiştiriciliğinde kuruda kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" 45 - 65 gün arasında olmalıdır.
Soru Açıklaması
9.
Koyun - keçi yetiştiriciliğinde sıfat sezonunda gün içerisinde en uygun çiftleştirme zamanı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Sabah ve akşamın serin saatleri
Soru Açıklaması
10.
Yaşam boyu verimin düşmesi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Sağım sayısı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi dölverimi problemlerinin neden olduğu olumsuzluklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Doğum ağırlığının düşmesi
Soru Açıklaması
12.
Türkiye de inek sütlerinde bulunabilecek Somatik Hücre Sayısı için üst yasal sınır aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 500.000
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülmesi ile mastitis insidensi arasında bir ilişki yoktur? 

 
Doğru Cevap: "E" Solunum sistemi enfeksiyonu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sağım sistemlerindeki pulzasyonun bulunma nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Süt yağını yükseltmek için gereklidir.
Soru Açıklaması
15.
Süt ineği barınaklarının tasarımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? 
Doğru Cevap: "E" Yem üretimi için ayrılan alan
Soru Açıklaması
16.
Geçiş dönemindeki ineklerde süt proteini en az kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 2,9
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi süt sığırlarında hipokalseminin nedenlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Kuru dönem rasyonlarında kalsiyumun çok yüksek olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tuzlardan hangisi rasyonları anyonize etmede kullanılır? 
Doğru Cevap: "D" Amonyum klorür
Soru Açıklaması
19.
Hipokalseminin önlenmesine yönelik olarak kurudaki inek beslenmesinde aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Rasyonların anyonik hale getirilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki önlemlerden hangisi sığırlarda geviş getirme davranışının artırılmasını sağlar? 
Doğru Cevap: "D" Rasyonun parçacık büyüklüğünün arttırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  DOSYALAMA ARŞİVLEME - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS