logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL KLİNİK BİLGİSİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi genel semptomlardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" İştahsızlık
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ayakta duramama nedeni değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ağrılı deri hastalıkları
Soru Açıklaması
3.
Laboratuvar hayvanı olarak araştırma amaçlı en çok kullanılan tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fare
Soru Açıklaması
4.
 Kedi ve köpeklerde nabız nereden alınmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" Arteria femoralis
Soru Açıklaması
5.
 Parenteral ilaç uygulaması hangi şekilde yapılmaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Kas ya da damar içi
Soru Açıklaması
6.
Kapillar dolum zamanı normal bir atta kaç saniyedir? 
Doğru Cevap: "A" 2-3
Soru Açıklaması
7.
Signalment aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "B" Irkı
Soru Açıklaması
8.
Tavlada amonyak miktarının artması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur? 

 
Doğru Cevap: "A" Solunum sistemi hastalığına
Soru Açıklaması
9.
Atın ağzını açık tutmak için kullanılan alete ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Padan
Soru Açıklaması
10.
Barınakta duran hastanın muayenesine nasıl başlanır? 
Doğru Cevap: "A" Barınaktaki tüm hayvanları dışardan izleyerek
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
TEMEL KLİNİK BİLGİSİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi nefes alma güçlüğünü düşündürür? 
Doğru Cevap: "C" Başını yukarıda ve ileride tutma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sığırın zarar verici hareketini önlemede kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "D" Üzerini ağır bir örtüyle örtme
Soru Açıklaması
13.
Yılan barınağının genişliği ne kadar olmalıdır? 

 
Doğru Cevap: "B" Barınağın genişliği yılanın genişliğinin 2 katı olmalıdır.
Soru Açıklaması
14.
Papağan grubu kuşlardan en kısa süre yaşayan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Muhabbet kuşu
Soru Açıklaması
15.
Tropik tür reptillerde üreme siklusu üzerinde aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
Doğru Cevap: "E" Foto periyot
Soru Açıklaması
16.
Kertenkelelerde burun deliklerindeki beyaz birikinti ne anlama gelir? 
Doğru Cevap: "B" Tuz birikintisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi krepitusu tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Kırık kemiğin kırık uçlarının birbirine sürtünmesi ile çıkan ses
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi atelin kelime anlamıdır? 
Doğru Cevap: "A" Kırık kemiği sabitlemek amacıyla kullanılan sert cisimlerdir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi travmanın kelime anlamıdır? 
Doğru Cevap: "D" Dışarıdan mekanik bir etki sonunda ortaya çıkan lokal lezyon
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi arteriyal kanamanın özelliklerindendir? 
Doğru Cevap: "E" Parlak kırmızı renktedir ve nabızla uyumlu, fışkırır tarzdadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS