Temel İdare Hukuku – Çalışma Testi (5)

Temel İdare Hukuku – Çalışma Testi (5)

1. 1982 Anayasası, yetki genişliği ilkesini aşağıdaki idarelerden hangisine tanımıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Kariyer sisteminin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun ilk kez tüzükle düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

Doğru! Yanlış!

5. İktisadi, sınai ve ticari kamu hizmetlerini veren kamu kurumlarıyla bu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin yaptığı sözleşmelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. İmtiyaz sözleşmesi ile müşterek emanet sözleşmesi arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi niteliği taşıyabilmesi için, düşüncesini bildirme ve karar alma yetkileri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Kamu personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin hangi özelliğinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

10. Büyükşehir Belediyesinin, belediye sınırları içindeki sokaklarda kendi araçları ve personeliyle çevre temizleme faaliyeti yürütmesi aşağıda ifade edilen usullerden hangisine örnek teşkil eder?

Doğru! Yanlış!

11. Kamu hizmetleri ile bu hizmetlerle yönelik verilen örnekler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Kamu hizmetlerinin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Genel idari kolluk faaliyetleri aşağıdakilerden hangisiyle yerine getirilemez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi hukukilik ilkesine aykırılık teşkil etmez?

Doğru! Yanlış!

16. Jandarma, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifâsı bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. İdarenin kusur sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Fiili yolun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. İdari sözleşme nedeniyle idarenin sorumluluğu aşağıdaki hangi halde doğmaz?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İdare Hukukuna Giriş - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: