Google Adsense Kodu

Temel İdare Hukuku – Çalışma Testi (2)

Temel İdare Hukuku – Çalışma Testi (2)

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi memurların tarafsızlık ödevinin bir gereği değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Memura, disiplin cezası verilmesi gereken fiilin işlenmesinden itibaren en fazla ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse zaman aşımı söz konusu olur?

Doğru! Yanlış!

6. Görevden uzaklaştırma idari tedbiri, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok ne kadar süre devam edebilir?

Doğru! Yanlış!

7. Kamulaştırmanın satın alma usûlü ile yapılamaması halinde idare, aşağıdakilerden hangisine müracaat ederek taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

9. İdarenin olağanüstü dönemlerde, kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Kamusal mallardan yararlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi kamunun doğrudan kullanımına tahsis edilmiş kamu mallarının kamu tarafından genel ve ortak bir şekilde kullanılmasında, aynı durumda bulunan kişilere aynı muamelenin yapılmasını öngören ilkeye verilen addır?

Doğru! Yanlış!

13. Devletleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi için söylenemez?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi tek yanlı idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi tek yanlı bir idari işlem değildir?

Doğru! Yanlış!

16. İdari işlemler için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

17. X Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı bir yönetmelikle vergi koyması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder?

Doğru! Yanlış!

19. İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi idarenin adsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2013 - 2014 - İdare Hukukuna Giriş - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı chef-mutfak.png