logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
1.
 Kişilik haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
Doğru Cevap: "A" Kişilik hakları kişinin malvarlığıdır.
Soru Açıklaması
2.
Metin, grafik, ses, animasyon, durağan ve hareketli görüntüden oluşan ve sayısal olarak işlenen, saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoklu ortam
Soru Açıklaması
3.
Kişilere belirli bir yerde ve belirli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Toplu Kullanım Sağlayıcı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi içerik oluşturanların ellerindeki yeni araçlar ile ilgili bir kavramdır? 
Doğru Cevap: "B" CARR
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki birimlerden hangisinin bilgisayar kasasının dışında bir giriş çıkış yuvası bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" RAM bellek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetim sistemlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Malzeme Kaynak Planlaması
Soru Açıklaması
7.
Film yapımcıları, icracı sanatçılar ile marka, patent ve tasarıma ilişkin hakların genel adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Fikri Haklar
Soru Açıklaması
8.
AVI ve MP4 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Taşıyıcı formatlardır.
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve iletişimin yeni örgütlenme biçiminin temel özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Oy vermede yetkinlik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği çerçevesinde özen gösterilmesi gereken durumlardan biri değildir? *** Soru İptal Edildi.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
11.
 Projektörle ilgili yaşanan “Ekrandaki görüntünün projektöre aktarılamaması” sorununun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Projektöre aktarma seçeneğinin seçilmemiş olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ROM belleğin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar açıldıktan sonra işlemciye kullanıcı verilerini göndermek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi USB ile doğrudan bilgisayara bağlanamaz? 
Doğru Cevap: "A" CPU
Soru Açıklaması
14.
I. Sistemde uzun süre kalınması 

II. Sistemin bir kısmına izinsiz girilmesi 

III. Tüm sistemin ele geçirilmesi

IV. Sistemde bir süre kalınması 

 

Yukarıdakilerden hangileri bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel eylemlerdir? 
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
15.
‘Çekme’ içerikli haber araçlarına en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Online arşivler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının yapısında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Kart okuyucu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçekliğin uygulama alanlarından biridir? 

 
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar Destekli Tasarım
Soru Açıklaması
18.
PDF nedir?
Doğru Cevap: "B" Taşınabilir metin formatıdır.
Soru Açıklaması
19.
“Küresel köy” ifadesi ile vurgulanmak istenen temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İletişim araçlarına bağlı teknolojik devrim
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi İnternet ortamındaki bilginin geçerliliğini kontrol etmek için yararlanılabilecek temel ölçütlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Etkileşim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  VİROLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS