Temel Bilgi Teknolojileri I – Çalışma Testi (5)

Temel Bilgi Teknolojileri I – Çalışma Testi (5)

1. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerindeki temel birimlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki "Yapılacak iş – Bilgisayar Türü" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Sabit disk üzerine bilgilerin yazılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin temel ögelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin insan hayatına ilişkin ürettiği temel sonuçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi İnternet’i diğer medya biçimlerinden farklılaştıran temel özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Türkçe dil yapısına en uygun klavye aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel medya karşılaştırıldığında, kitle iletişim araçlarına yönelik kabul edilen varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İçerik oluşturanların ellerindeki yeni araçları ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Sanal Gerçeklik nedir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi bir video çözücüdür?

Doğru! Yanlış!

12. Bilgi endüstrileri ve iletişimin giderek birbirine yakınlaşması sonucunda ortaya çıkan temel olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Web Hosting nedir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki programlardan hangisi HTML kodları ile uğraşmadan Web tasarımı yapmak için kullanılan programlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Büyük çoklu ortam dosyalarını sıkıştırıp ardından bilgisayarda oynatabilmek için tekrar çözen programlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi İnternet aracılığıyla kişilik hakkı ihlal türleri başlıklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Bir bilişim sisteminde verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, bilişim sistemine veri yerleştiren, var olan verileri başka yere gönderen bir kişinin yargılanacağı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: