Tarih Felsefesi – Çalışma Testi (7)

Tarih Felsefesi – Çalışma Testi

1. Aydınlanmayı insanın düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kendi aklıyla kurtulması olarak tanımlayarak Aydınlanma dönemini tarihte insan aklının ilerlemesi olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi "Tarih felsefesi" terimini ilk kullanan düşünür olarak bilinir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangileri Herder’in tarih düşüncesiyle bağdaşmaz?

Doğru! Yanlış!

4. Herder’e göre tarihte insanın yaşam düzeyini yükselten ve genel karakteri bakımından "iyi" olarak nitelenebilecek eylemler aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Tarihi tiranlık, kölelik ve dinsel bağnazlıktan kurtulmanın tarihi olarak ele alan, ayrıca, insanlığın özgürlük ve mutluluk içeren bir geleceğe doğru ilerlemekte olduğuna inanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Alman İdealistlerinin, akıl ve ilerleme anlayışlarını daha mutlakçı bir doğrultuda geliştirirken, ortadan kaldırdıkları ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarihin karşıtların özdeşliği ilkesine göre kurulu olarak ilerlediğini düşünmüştür?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisinde Alman İdealizminin temel düşüncesi doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Fichte'nin savunduğu fikirler ile ilgili, aşağıdaki yorumların hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Schelling bütün eylemlerdeki ortak ve nesnel olan şeye ne ad verir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Hegel'in tarihin gelişmesinde gördüğü diyalektik, doğru sıralamayla verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. Hegel, tarihin tarih yazımıyla başlamasının gerekçesi olarak, aşağıdakilerden hangisini öne sürmüştür?

Doğru! Yanlış!

13. Hegel'e göre tüm geçmişin tinde bulunan bir şey olarak sergilendiği tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Hegel'e göre tarihin ereğine, kavramın ereği olarak bakılan tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Hegel'e göre hem kendi kendisinin ön koşulu ve varmak istediği ereği olarak mutlak son-erek, hem de doğal ve tinsel dünyalar olarak görünüş alanında kendisinin dışlaşması olarak tanımlanan şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Marx'a göre tarihte diyalektik karşıtlığı yaratacak olan gelişmenin ne olduğu aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

17. "Marksizm, her şeyi açımlayan bir din ya da tüm varlık alanlarını taşıyan bir ontoloji değil, bir genel tarih metodolojisidir" sözleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

18. Geleceğe ilişkin ütopyalar oluşturmanın anlamsız olduğunu ve tarihin sonu hakkında konuşulmaması gerektiğini savunarak Marx’ın tarih tasarımından ayrılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Marx tarihi belirleyen maddi koşullardan söz ettiğinde aşağıdakilerden hangisini kasteder?

Doğru! Yanlış!

20. Yeni Kantçılığın ve Dilthey’ın tarih anlayışlarını "burjuva tarih kuramı" betimlemesiyle eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Tarih Felsefesi II - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…