Sosyal Psikoloji – Çalışma Testi (21)

Sosyal Psikoloji – Çalışma Testi (21)

1. Klasik müzik dinlemenin, insanların stres düzeyine etkisinin incelendiği bir araştırmada, stres düzeyi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

2. Irkçılığı anlamak için Adorno ve arkadaşları tarafından geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Bir değişkenin diğer bir değişken üzerinde etkisinin araştırılarak bir denencenin sınandığı sosyal psikoloji yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. İnsanın gösterdiği bir davranışın o anki koşullar nedeniyle mi yoksa kişilik özelliklerinden mi kaynaklandığını açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Hep birlikte oyun oynanan bir grupta bir çocuğun sürekli itiraz etmesi ya da mızıkçılık yapıp sesini yükseltmesi o çocuk hakkında yargıda bulunulurken kullanılan izlenim oluşturma bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir insanı başlangıçta sevmemiz onu çekici, akıllı, cömert, becerikli vb. özelliklere sahip birisi olarak algılamamız aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

7. İnsanları kategorilere koyma ve aralarında hiçbir fark gözetmeksizin belli özelliklere sahip olarak düşünme biçimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Türü temsil eden ve zihnimizde olan bir modele ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi insanların gruba uyma davranışlarını etkilemez?

Doğru! Yanlış!

11. Camii önünde dilenen bir dilenciye sıklıkla para verilmesi dilencinin aşağıdaki insanları etkileme yollarından hangisini kullanmasıyla ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi insanları etkileme yollarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Zeynep, Fransız sinemasından hoşlanmamaktadır. Bir gün fikirlerine değer verdiği bir arkadaşıyla kahve içerken sinemayla ilgili konuşmuşlar, arkadaşının Fransız sinemasını sevdiğini söylemesi üzerine Zeynep’te de bu sinemaya karşı olumlu tutumlar gelişmeye başlamıştır. Bu durum aşağıdaki bilişsel tutarlılık kuramlarından hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Doğru! Yanlış!

14. Sosyal psikolojide Tutumlar Ölçülebilir adlı makalesiyle tutumların ölçülmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir kişinin başka bir kişiye yaklaşma isteğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi ebeveynin genelde çocuk ile birlikte iken ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada hevesli iken ortaya çıkan bağlanma türlerindendir?

Doğru! Yanlış!

17. Kucağındaki bebekle zorlanan bir bayanın elindeki poşetleri karşılık beklemeksizin arabasına kadar götürme ya da yaşlı birisinin koluna girip karşıya geçirme aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

18. "Kişisel sorunluluk alınmalıdır" kararı özgeci davranış karar basamaklarından hangisinde yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi araçsal saldırganlık türüne örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi hem psikanalizcilerin hem de etologların saldırganlıkla ilgili görüşüdür?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Sosyal Psikoloji I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…