Siyaset Felsefesi – Çalışma Testi (4)

Siyaset Felsefesi – Çalışma Testi (4)

1. Aşağıdakilerden hangileri “liber” teriminin içerdiği anlamlardandır?

Doğru! Yanlış!

2. Toplumda ırksal, kültürel ya da dilsel farklara sahip kültürel grupların varlığına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Adil-iyi tartışmasında, toplulukçuların iyiyi öne çıkaran görüşlerinin temel dayanağını oluşturan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Liberalizmin birey anlayışı ile ilgili normatif eleştirilerin temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

5. Cumhuriyetçi gelenek ve liberal gelenek arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Devletin ekonomik alana müdahalesinin engellenmesini talep eden liberal slogan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Cravvford Macpherson, klasik liberalizmin fayda odaklı birey anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisini kullanmıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Sosyal adaletin çok boyutluluğunu “Sosyal adalet ne sadece bireyin faaliyetlerine özgü, ne de sadece devletin kamusal faaliyetlerinin bir niteliğidir, o aynı zamanda toplumun kültürel kurumlan, adetleri ve gelenekleri ile ahlaki kural ve mukaddes saydığı değerler gibi kamusal olmayan veçhesi ile de ilgilidir.” sözleriyle ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Devletin ve toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğini aşağıdakilerden hangisi tehdit eder?

Doğru! Yanlış!

10. Sosyal adalet hangi Hahnel kuralı ile birlikte düşünülmelidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik adaletin temel sorusudur?

Doğru! Yanlış!

12. Temel kişi haklarını korumaya odaklanan klasik devlet anlayışının en çok destek bulduğu ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir ideolojinin kötü olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi bir ölçüt olarak kabul edilebilir?

Doğru! Yanlış!

15. Doğrudan doğruya bir ideoloji olarak konumlanmamasına karşın “tehlikeli” olduğu kabul edilen ideolojik tutum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. 20. yüzyılın ikinci yarısında artan çevre sorunlarının bir ürünü olarak da görülen, özellikle doğa-insan ilişkisi üzerinde duran devlet karşıtı düşünce hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Francis Bacon insanın usunu saflaştırmak için kurtulmasını gerekli gördüğü önyargı kalıplarına ne ad vermiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi anarşizmin savunucularından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Faşizmde aşağıdakilerden hangisine karşı kesin bir karşı çıkış yoktur?

Doğru! Yanlış!

20. İdeolojik kamplaşma aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Siyaset Felsefesi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…