logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ile diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış ve teknoloji konularında ise yeni gelişmeler/ilerlemeler olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Enformasyon sisteminde bilginin fiziksel olarak tutulması işlevi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Kayıtla
Soru Açıklaması
2.
Kâğıda dayalı sistemlerin güçlü yönleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Kâğıda dayalı kayıtlarda içerik kısa ve yetersiz düzenlenebilmektedir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki kayıtlardan hangisi hastaya ait klinik verileri içermez? 
Doğru Cevap: "B" Tedaviye izin verme
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının, sağlık kayıtlarını kullanım amaçları arasında yer almaz? 

 
Doğru Cevap: "A" Geri ödeme politikalarını geliştirmek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi klinik kodlama kalitesini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Ülkenin sağlık politikaları
Soru Açıklaması
6.
 ICD-10 sınıflama yapısı içerisinde hastalıkların tek tek ele alındığı, her hastalığa bir hastalık kodunun karşılık geldiği düzey aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Üçüncü düzey
Soru Açıklaması
7.
 Verilen bir aralık içinde yer alan kayıtları sorgulayabilmek için, sorguda bulunması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" BETWEEN
Soru Açıklaması
8.
Kullanıcı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" CREATE USER
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi içerisinde yer alan istem girişi ve bulguların iletilmesi işlevinin alt işlevleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Ofis iletişim desteği
Soru Açıklaması
10.
Sağlık kuruluşlarında, hizmet sunumu esnasında ilaç ve farmasötikler, tıbbi malzemeler, gıdalar, ofis ekipmanları vb. gibi çok büyük miktarlarda ve türde malzeme alımının ve kullanımının takip edildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Malzeme yönetim sistemleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
I. Pasif karar desteği 

II. Hasta bakım karar desteği 

III. Lojistik yönetimi 

IV.Yönetim uygulamaları

V. Hemşirelik eğitimi ve araştırma 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri hemşirelik bilgi sistemini tanımlayan genel özelliklerdendir? 
Doğru Cevap: "E" II, IV ve V
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemleri kurulum sürecinde dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Satıcıların kimliği
Soru Açıklaması
13.
Firma tarafından hazırlanan yazılımı tescil eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültür Bakanlığı
Soru Açıklaması
14.
 Sistemin test aşamasında kullanılan yöntemlerden biri olan sanallaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Hastane bilgi sisteminden beklentilerin neler olduğunun belirlenmesi ve uygulamanın nasıl olduğunun ortaya konulmasıdır.
Soru Açıklaması
15.
 Sağlık karnesinin mükerrer kullanımının önlenmesi, reçete ve sağlık karnesi yolsuzluklarının son bulması, sigorta kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla kullanılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Akıllı kart uygulaması
Soru Açıklaması
16.
I. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 

II. Merkezi Hastane Randevu Sistemi

III.Sağlık-Net Portalı 

 

Yukarıdakilerden hangileri Sağlık Bakanlığı e-sağlık uygulamaları arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Patolojideki hastalara ait görüntülerin bir yerden başka bir yere tanı konsültasyonu için gönderilmesi işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Tele-patoloji
Soru Açıklaması
18.
 Meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Meslek etiği
Soru Açıklaması
19.
Tıbbi etiğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mutlak iyiyi bulmak
Soru Açıklaması
20.
Sağlık kayıtlarına erişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Sağlık kayıt bilgileri kuruma aittir ve kullanımına kurum karar verir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İCRA İFLAS HUKUKU - 2. SINIF - (2019 - BAHAR / YAZ OKULU) - AÖF/ÖNLİSANS