logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2014 - BAHAR ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ile diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış ve teknoloji konularında ise yeni gelişmeler/ilerlemeler olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Bölgesel, ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların güvenlik ve gizlilik ilkesi çerçevesinde hasta kayıtlarına ulaşabilmesine olanak veren, veri değişimi ve iletişim standartlarının geliştirildiği sisteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Elektronik sağlık kayıt sistemi
Soru Açıklaması
2.
Hastanın tıbbi ve idari bütün işlemlerini kapsayan kayıtlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Hasta kaydı
Soru Açıklaması
3.
Veri, bilgi ya da işlenmiş bilginin rakam, yazı, resim ve ses biçiminde elde edilmesini, depolanmasını, düzenlenmesini, geri çağrılmasını, istenilen formata dönüştürülmesini, bir yerden başka bir yere iletilmesini sağlayan teknoloji, yazılım ve insan kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşan bütüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Enformasyon sistemleri
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi bütüncül bilgi sisteminden sağlanacak minimum faydalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hasta haklarını geliştirmek
Soru Açıklaması
5.
Bir bilgi sisteminde bilgisayar donanım parçalarının çalışmasını sağlayan ve kontrol eden detaylı, önceden programlanmış komutlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Yazılım
Soru Açıklaması
6.
Bir sağlık kuruluşunda bilginin gizliliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, kayıtların, verilerin ve bilgilerin saklanma sürelerine dair politikaların olması ve tedavi edilen her hasta için klinik kayıtların tutulmasının sağlanması; veri kalitesini sağlamaya yönelik çalışmalardan hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Akreditasyon çalışmalarının
Soru Açıklaması
7.
Tıbbi kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Tıbbi kayıtlar bütün sağlık kuruluşlarında aynı detayda ve içerikte tutulmalıdır.
Soru Açıklaması
8.
Hastanın doğum tarihinin gün/ay/yıl olarak kaydedilmesi, yeni doğan bir bebeğin doğum ağırlığının belirlenmesi gibi unsurlar, veri kalitesini belirleyen özelliklerden hangisinin kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Detaylılık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarının doğrudan kullanıcıları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Yatırım kuruluşları
Soru Açıklaması
10.
Hastanın klinik verilerinin kısa bir özetinden oluşan ve ayakta tedavi hizmetlerinde kullanılan tıbbi kayıt sistemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Özete ve zamana dayalı kayıtlar
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2014 - BAHAR ARA)
11.
ICD-10 sınıflama sisteminin üçüncü cildinde aşağıdakilerden hangisi yer alır? 
Doğru Cevap: "A" ICD-10’da yer alan tüm hastalıkların ve hastalık etkenlerinin alfabetik dizini
Soru Açıklaması
12.
I. Kodlanacak tanı ve tanılara karar verdikten sonra alfabetik dizinde ana terimi bulun. 

II. Ana terim altında herhangi bir not varsa bunu okuyun.

III. Kodlamak istenilen tanı/tanılara karşılık gelen açıklamayı buluncaya kadar düzenleyicileri ve alt terimler kontrol edin.

IV. Çapraz referanslar için açıklamaları izleyin. 

V. Tabuları listeden kod kontrol edin, bölümdeki, bloktaki ve kategorideki kapsar, kapsamaz notları okuyun. 

VI. Eklemeniz gerekebilecek 4’üncü veya 5’inci karakterleri kontrol edin ve kod atayın. 

 

 

Yukarıda verilen ICD-10 Sınıflandırma Sisteminin 2. aşamasında yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V, VI
Soru Açıklaması
13.
Amerika Birleşik Devletleri Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi (NCHS) tarafından geliştirilen ve yalnızca tanıların kodlarına yer verilen sınıflama sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" ICD-10-CM
Soru Açıklaması
14.
ICD-10-AM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" En son olarak ICD-10-AM’in dördüncü versiyonu geliştirilmiştir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tanı ilişkili gruplar (DRG) olarak adlandırılan sınıflandırma sisteminin kullanım amaçları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Hekimleri kontrol etmek
Soru Açıklaması
16.
DROP TABLE komutunun kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tablo silmek
Soru Açıklaması
17.
 Değişken uzunluklu alfa sayısal verilerin tutulduğu alanlar için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" VARCHAR2
Soru Açıklaması
18.
Tablodaki bir kayıt veya kayıtlar silinmek istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" DELETE
Soru Açıklaması
19.
Select * From Doktorlar; komutuyla aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
Doğru Cevap: "D" Doktorlar tablosundaki tüm kayıtlar listelenir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığında veriler veritabanına kalıcı olarak işlenir ve diğer kullanıcılar da verinin yeni halini görebilirler? 
Doğru Cevap: "A" COMMIT
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKA ve SİGORTA MUHASEBESİ - 2. SINIF - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS