logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi kesin projenin hazırlanmasından önce yapılan ekonomik, teknik, mali ve yasal analizleri kapsamaktadır? 
Doğru Cevap: "E" Fizibilite etüdü
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hastane-tıbbi personel ilişkilerine yönelik gelecek öngörüleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Sağlık hizmetleri hastanelerden çok evlerde sağlanacaktır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi başhekimin KDH birimlerinden temel beklentileri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Üst düzey yöneticilere finansal konularda danışmanlık yapmak
Soru Açıklaması
4.
Hastanelerde destek hizmetlerinin büyük çoğunluğu hangi müdürlüğe bağlı birimlerce yerine getirilir? 
Doğru Cevap: "A" İdari ve mali hizmetler
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi rutin, tekrarlanan, karar sürecinde kuralları belirlenebilen, kişiden ziyade alternatifler arasında seçimi vurgulayan kararlardır? 
Doğru Cevap: "A" Programlanabilen kararlar
Soru Açıklaması
6.
 Karar verme süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Grup kararları, bireysel kararlardan her zaman daha etkilidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisini, kararların önemini belirlemede birer ölçüt olarak kullanabilmek mümkündür? 
Doğru Cevap: "B" Harcanan zaman ve kaynakların fazla olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı rasyonelliğe neden olan hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İçsel ve dışsal faktörlerin tümünü kontrol altında bulundurma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi farklı kurumlarda çalışan ekip üyelerinin, klinik ara yüzlerle tele tıp uygulamalarını kullanmalarını ifade etmektedir? 

 
Doğru Cevap: "B" Sanal ekipler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan grupları ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Arkadaşlık grupları, ilgi grupları
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi grup üyelerinin yaşı, mesleği, cinsiyeti, çalışma süresi, yetenekleri, kişilikleri ve deneyimleri gibi unsurlardan oluşan ve ekip başarısını etkileyen temel faktörleri ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Ekip kompozisyonu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi grup üye rolleri bakımından, otorite uygulayan, diğerlerinin katılımını engelleyen veya duraksatan, dayatmacı davranışlarıyla grubu kontrol etmeye çalışan bireyi tanımlamaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Hükmedici
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik yapı içerisinde bir amirin emir vermesi ve sonuçlarını kontrol etmesi biçiminde yürütülen faaliyeti ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Doğrudan denetim
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir kurumda organizasyon yapısı oluşturulup, kurulan her yeni organın görevleri belirlendikten sonra, bu organların stratejik amaçlara ulaşmak için nasıl işbirliği yapacakları ve birbirleriyle uyumlu davranışı nasıl gerçekleştirecekleri sorununun giderilmesi eylemini ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Koordinasyon
Soru Açıklaması
15.
İlgili oldukları konularda kurumun tamamını ilgilendiren sorunlar veya ihtiyaçlar ortaya çıktığında, farklı birimlerin bir arada, ortak hedefe yönelerek koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamakla görevli yönetici türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Bütünleştirici ve aracı yönetici
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi geçici veya daimi olarak teşkil edilen, birimler arasında kısa dönemli sorunlar için ya da çeşitli bölüm yöneticilerinden/temsilcilerinden oluşturulan koordinasyon biçimidir? 
Doğru Cevap: "A" Kurul ve komiteler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet ve muhasebe sistemlerine göre geliştirilmiş, daha çok maliyet minimizasyonuna odaklanmış ve işletmelerin performanslarını değerlemek için finansal göstergeleri kullanmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" Geleneksel performans ölçümleri
Soru Açıklaması
18.
 Örgüt çalışanlarının ücret, fiziksel çalışma koşulları, örgüt kültürü, liderlik, işbirliği ortamı, iletişim, tanınma ve takdir, sorun çözme, karar almaya katılım gibi çok çeşitli sistem olgularına karşı oluşan davranış biçimlerini ve düşüncelerini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İş yaşamı kalitesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tüm bireylere adil biçimde hizmet edilmesi, bireyler arasında ayrımcılık yapılmaması ve bireylerin elde ettiği faydanın eşit olması anlamına gelmektedir? 
Doğru Cevap: "D" Hakkaniyet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi başarı puanlarının değerlendirme ölçeğinin herhangi bir yerinde kümelenmelerini engellemek amacıyla normal dağılım eğrisinin özelliklerinden yararlanılarak geliştirilen bir performans değerlendirme yöntemidir? 

 
Doğru Cevap: "D" Zorunlu dağılım yöntemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME ve SAĞLIĞI - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS