logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2015 - BAHAR ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda belirli bir zaman diliminde mal ve hizmetlerin üretimini artırma için bir takım olanaklar yaratma, genişletme ve/veya geliştirmeye yönelik önerileri ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Yatırım projesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mali analiz aşamasında göz önünde bulundurulacak gider kalemleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Finansal girdi ve teşvikler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli hasta istasyonlarının yan yana konulduğu, bu istasyonların gerek birbirlerine gerekse operasyon, tedavi, servis gibi ünitelerle koridor, hol, asansör ve merdivenlerle bağlandığı hastane yapı tipidir? 
Doğru Cevap: "A" Blok
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ürün veya hizmete ilişkin olarak yatırım projesinin ekonomik ömrü süresince bu konudaki muhtemel değişimi belirleme çabasını ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Sağlık hizmetleri talebi
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri faktörleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Faktör piyasaları ve finansal analizler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında yapılmakta olan hizmet ve iş grupları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Rehabilitasyon hizmetleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi klinik şeflerinin en önemli görevleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Klinikte tedavi gören hastalara ait çıktıları değerlendirmek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi problem alanlarını belirleme, ihtiyaç duyulan değişiklikleri teklif etme ve düzeltici eylemlerin yeterince yerine getirilip getirilmediğini izleme sorumluluğuna sahip komitedir?
Doğru Cevap: "D" Kalite güvence komitesi
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi hastaların yatırılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Klinik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli moleküllerin vücut sıvılarındaki düzeylerinin tayin edilmesi amacıyla insan vücudundaki kimyasal olayların incelenmesiyle ilgilenen tıp uzmanlığı dalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Tıbbi biyokimya
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangi klinik destek birimi “tanı amaçlı hizmetler” grubunda yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Elektrokardiyoloji
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin dört önemli yönü arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Büyüklük
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmeti birimlerinin amacıdır? 
Doğru Cevap: "C" Ara hizmetlerin kalitesini artırarak ve maliyetini azaltarak genel olarak sağlık kurumunun hasta tedavisindeki mükemmelliğini artırmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmeti birimlerinin planlama konuları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" KDH birimlerindeki gruplar arasında güven ve sadakat düzeyi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi KDH birimi tarafından analiz edilmesi gereken testlerin sayısı olarak tanımlanır? 
Doğru Cevap: "B" Teknik iş yükü
Soru Açıklaması
16.
Tıbbi atıkların toplandığı torbaların rengi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kırmızı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi personel hizmetleri kapsamında yerine getirilen işlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Ücretleme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hedeflenen standartlara ve mali portreye sadık kalarak tesisin hijyenik, estetik, temizlik ve bakım işlevlerini yerine getiren bölümdür? 
Doğru Cevap: "D" Ev idaresi hizmetleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hastane destek hizmetleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Arşiv hizmetleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi hastane alanları içinde temizlik açısından düşük riskli alandır? 
Doğru Cevap: "A" Steril olmayan depolar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL ZOOTEKNİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS