logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Tüketicilerin yoğun olduğu ve sunulan hizmete talebin oluştuğu bölgeler, kuruluş faktörlerinden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Pazara yakınlık
Soru Açıklaması
2.
 Çocuk dişleri ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık alanı hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Pedodonti
Soru Açıklaması
3.
 Ameliyat sonrası hastaların servise nakledilmeden önce uyanmaları ve kısa süreli cerrahi komplikasyonların düzeltilmesi için en fazla 24 saat kaldıkları yataklı bakım ünitelerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Ameliyat sonu bakım ünitesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tesis yönetimi planlanması kapsamında yer alan güvenlik içerikli konulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Tamir bakım faaliyetlerinin yönetimi
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi örgütsel karar vermede pek çok yöneticinin rol aldığını ve nihai kararların yöneticiler arasında varılan bir uzlaşı sonucu alındığını ortaya koyan örgütsel karar verme modelidir? 
Doğru Cevap: "C" Carnegie Modeli
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kararların özellikleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "A" İçinde bulunulan çevrenin çok karmaşık olması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi rasyonel karar verme aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Karar vericilerin seçilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kıt sorun analizi tekniğinde kullanılan sorunun kaynağına ilişkin sorulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Soruna sebep olan kimdir?
Soru Açıklaması
9.
 Örgütsel anarşi, olay ırmakları ve sonuçlar örgütsel karar verme sürecinde kullanılan yöntem ve modellerden hangisinin önemli kavramları arasındadır? 
Doğru Cevap: "E" Çöp tenekesi modeli
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında bulunan ekiplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Entegrasyon ekipleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirlenmediğinde ekibin başarısını ve çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyen temel faktördür?

 
Doğru Cevap: "B" Ekip rolleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ekiplerin özellikleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Pozitif sinerji
Soru Açıklaması
13.
 Kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve değerlendirme sürecine ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "D" Algı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun etkili bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli değildir? 
Doğru Cevap: "A" Güç ve statü baskısı
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi bilgi akışında kullanılan önemli araçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Billboard
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki örgüt içi koordinasyon mekanizmalarından hangisi işi yapan insanların doğrudan ve karşılıklı olarak sağladıkları koordinasyon biçimidir? 
Doğru Cevap: "B" Karşılıklı düzeltme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde kullanılan performans boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hakkaniyet
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki sağlık hizmetleri performans göstergelerinden hangisi organizasyonun performansını gözden geçirmek ve artırmak için yürütülen klinik veya klinik olmayan örgütsel aktiviteleri içerir? 
Doğru Cevap: "C" Süreç göstergeleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların performanslarının değerlendirilmesini amaçlayan performans değerlendirme boyutudur? 
Doğru Cevap: "D" Bireysel performans ölçümü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi değişim, yaratıcılık, gelişme ve risk alma kavramları ile bütünleşmiş bir performans göstergesidir? 
Doğru Cevap: "D" Yenilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKTİSADA GİRİŞ - (I) - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS