logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2014 - BAHAR ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinin kuruluşunda izlenebilecek yatırım projesi aşamalarından biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "E" Arz durumunun analizi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Eczanelere yakınlık
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarında rakip analizi sürecinin aşamalarından biridir? 
Doğru Cevap: "A" Hizmet alanının sınırlarını belirlemek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi teknik analiz sırasında incelenmesi gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yatırım teşvikleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluş ve faaliyet için zorunlu tüm masraf elemanlarını en düşük düzeyde sağlayan yeri tanımlar? 

 
Doğru Cevap: "B" En uygun kuruluş yeri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi klinik şeflerinin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hastaneyi yönetmek
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi polikliniklerde hastane personeli ile hasta ve yakınları arasında ilk temasın sağlandığı bölümdür? 
Doğru Cevap: "B" İlk müracaat yeri
Soru Açıklaması
8.
Doğuştan var olan veya sonradan çeşitli sebeplerle meydana gelen şekil bozukluklarının cerrahi müdahale ile düzeltilmesiyle ilgili uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "A" Plastik cerrahi
Soru Açıklaması
9.
Vücudun yapısı ile ilgilenen tıpta uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Anatomi
Soru Açıklaması
10.
Solunum sisteminin dâhili hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Göğüs hastalıkları
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2014 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde olması arzu edilen bileşenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Yasal olmayan yazılım
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi tanı amaçlı klinik destek hizmetleri birimleri arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "D" Kardiyo-Pulmoner
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmetleri birimlerinde insan kaynakları yönetimi açısından önemli unsurlardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Personel programlama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli gözlem ve kontrol altında bulundurulması gereken ve hayati tehlikesi bulunan hastaların bakımlarının sağlandığı yataklı bakım ünitesidir? 
Doğru Cevap: "B" Yoğun Bakım
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmeti personeli değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hekimler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hastane kabul birimi bilgi sisteminin işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Nöbetçi ve idari teknik personeli kontrol etmek
Soru Açıklaması
17.
 Temizlik açısından acil servis, sterilizasyon ünitesi ve mikrobiyoloji laboratuvarları hangi risk grubuna girer? 
Doğru Cevap: "D" Yüksek riskli alanlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki hastane destek hizmetlerinden hangisi hedeflenen standartlara ve mali portreye sadık kalarak tesisin hijyenik, estetik, temizlik ve bakım işlevlerini yerine getiren bölümdür? 
Doğru Cevap: "A" Ev İdaresi Hizmetleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında üretilen atıkların %75-80’ini oluşturan gruptur? 
Doğru Cevap: "C" Evsel atıklar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi danışma, müracaat ve hosteslik hizmetlerinde görev yapan personelin sahip olması gereken bilgi ve becerilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hastane yönetim tekniklerini bilmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GENEL MUHASEBE - (II) - 1. SINIF - (2019 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS