logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2013 - BAHAR ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Bir yatırım projesi hazırlama süreci düşünüldüğünde, aşağıdaki aşamalardan hangisinde kurulacak olan işletmenin hukuki şekli, yapılacak tesislerin kesin teknik hesapları gibi konularda belirli planlar yapılır? 
Doğru Cevap: "C" Kesin yatırım projesinin hazırlanması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde piyasa araştırması yürütülürken incelenmesi gereken temel konu başlıklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Büyüklük ve kapasite seçimi
Soru Açıklaması
3.
Sağlık kuruluşları için rakip analizi yürütülürken aşağıdaki aşamaların hangisinde sağlık kuruluşunun hizmet sunmayı planladığı coğrafi sınırlar tanımlanır? 
Doğru Cevap: "B" Hizmet alanı sınırlarını belirleme
Soru Açıklaması
4.
Gelir getirmeyen parasal varlığın daha az likit hale çevrilerek gelir getirir şekle dönüştürülmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yatırım
Soru Açıklaması
5.
Sağlık hizmetlerine ilişkin talebin belirlenmesinde, hekimler ve akademisyenler gibi uzman kişilerin görüşlerine başvurularak talebin tahmin edildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sübjektif talep tahmini
Soru Açıklaması
6.
Hareket sisteminin cerrahi ve dahili hastalıkları ile travmalar ve kırıklar ile ilgilenen tıpta uzmanlık dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ortopedi ve travmatoloji
Soru Açıklaması
7.
Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı, hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Poliklinik
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıda sıralanan bölümlerden hangisi poliklinik hizmetlerinin kaliteli ve uygun ortamda sunulabilmesi için hastane yönetiminin özen göstermesi gereken bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ameliyathane salonu
Soru Açıklaması
9.
Kalp ve damar sisteminin dahili hastalıkları ile ilgilenen, kalbin ve damarların anatomi, fizyoloji ve patolojisini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
10.
 Çeşitli radyoaktif maddeleri vücuda vererek, bunların belirli zamanlarda çeşitli organlarda tutunmalarından yararlanarak o organlarla ilgili bozuklukların tespiti ile ilgilenen tıpta uzmanlık dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Nükleer tıp
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmetlerine verilebilecek örneklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Yemekhane hizmetleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yapılacak yeni yatırımlar veya değişikliklerin faydalarının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Siyasal konjonktür
Soru Açıklaması
13.
Doğrudan hastalık tedavisi ile ilgili hizmetlerin sunulduğu faaliyetler aşağıdaki birimlerin hangisinde gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "E" Tıbbi hizmetler
Soru Açıklaması
14.
Belirli hastalıkların veya belirli bir tür sağlık hizmetlerinin sunumunda teşhis, tedavi veya yapılması gereken eylemlerle ilgili kararlara ve kriterlere yol göstermek amacıyla hazırlanan dokümanlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Klinik rehber
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunun hizmet karmasının belirlenmesinde birincil öneme sahip değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kar elde etme
Soru Açıklaması
16.
Tıbbi atık torbaları ve kovaları için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Kesici ve delici atıklar, sızdırmaz ve düşük yoğunlukta yumuşak plastik kovalarda toplanmalıdır.
Soru Açıklaması
17.
Hastanelerde yatan hastaların, belirli verilere göre, belirli algoritmalar kullanılarak sınıflandırıldığı birim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Klinik tanı kodlama birimi
Soru Açıklaması
18.
Hastane atıklarının %75-80’ini oluşturan atık türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Evsel atıklar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi temizlik açısından çok yüksek riskli alanlara örnektir? 
Doğru Cevap: "D" Ameliyat odaları
Soru Açıklaması
20.
Sağlık kuruluşlarında hedeflenen standartlara ve mali portreye sadık kalarak tesisin, hijyenik, estetik, temizlik ve bakım işlevlerini yerine getiren bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Ev idaresi hizmetleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - 2. SINIF - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS