logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2016 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre faktörlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mikroorganizmalar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata Bildirgesi çerçevesinde getirilen önerilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hekim kullanımına öncelik verilmesi
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi sağlık statüsünün belirleyicileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yönetim
Soru Açıklaması
4.
Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından kullanılan modellerden hangisi sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngörür? 
Doğru Cevap: "B" Beveridge modeli
Soru Açıklaması
5.
Cerrahi hizmetlerin verilmesi aşamasında yürütülen faaliyetler, sağlık hizmetlerinin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık hizmetlerinin emek yoğun bir özellik göstermesi
Soru Açıklaması
6.
Hastanelerde hastalara hangi birimlerde yataklı tedavi hizmeti sunulur? 
Doğru Cevap: "B" Servislerde
Soru Açıklaması
7.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır? 
Doğru Cevap: "E" 29
Soru Açıklaması
8.
Belirli bir süre içerisinde kliniklerde ölen toplam hasta sayısının aynı süre içerisinde taburcu edilen hasta sayısına bölünmesiyle hesaplanan hıza ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kaba ölüm hızı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerine göre sağlık kurumları gruplarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar
Soru Açıklaması
10.
Bir veya daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle sıkı bakım gereksinimi olan, yaşamsal göstergelerin sürekli izlenmesi gereken hastalara hizmet veren servis aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yoğun bakım servisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği hastanelere verilen addır? 
Doğru Cevap: "A" Genel hastaneler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetlerine göre kamu hastane türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Dernek ve azınlık hastaneleri
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına hangi yıl geçilmiştir? 

 
Doğru Cevap: "C" 2010
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Tıp Kanunu” adlı önemli tıp eserinin yazarıdır? 
Doğru Cevap: "E" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
15.
Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir? 

 
Doğru Cevap: "C" Hipokrat
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kapalı sistem anlayışına uygun, hiyerarşik düzeni temel alan, işletme içindeki kuralları ve çalışanların teknik yeterlilik esasına göre seçimini esas alan örgüt teorisidir?
Doğru Cevap: "A" Bürokratik teori
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını daha iyi yönetmede sağlık yöneticilerinin kullandıkları yönetim teori ve yaklaşımları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Açık defter yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "E" Uygulama
Soru Açıklaması
19.
Hangi yönetim yaklaşımına göre yönetici, teknik uzman olarak sorumlulukları tanımlayarak, iş akışının nasıl olacağını söyleyerek, program yaparak, yazılı iletişim araçlarını kullanarak, karar verme şeklini formal hale getirerek ve lojistik destek sağlayarak koordinasyonu ve verimliliği artırmaya çalışır? 
Doğru Cevap: "B" İçsel süreç modeli
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu içinde yer alan temel altı süreçten biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tüketim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ - 1. SINIF - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS