logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2015 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi sağlık statüsünün belirleyicileri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Yönetim
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sağlık profesyonellerinin çoğalması
Soru Açıklaması
3.
Milton A. Roomer’ın çalışmasına göre ülkelerin sağlık sistemlerinde etkili olan ana öğeler nelerdir? 
Doğru Cevap: "A" Yönetim, finansman, hizmet sunum organizasyonu, tedarikçiler, hizmet sunumu
Soru Açıklaması
4.
 Hangi modelde sağlık, sadece hastalığın yokluğu şeklinde değil de sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer verilerek tanımlanır? 

 
Doğru Cevap: "C" Holistik model
Soru Açıklaması
5.
Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından kullanılan modellerden hangisi sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngörür? 
Doğru Cevap: "B" Beveridge modeli
Soru Açıklaması
6.
Hastaneden alındığı kanıtlanan enfeksiyon sayısı 100 Ölen ve taburcu edilen toplam hasta sayısı  Yukarıdaki formül, klinik çalışmalarını verimlilik, kalite ve performans açısından değerlendirmede kullanılan göstergelerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır? 

 
Doğru Cevap: "E" Net enfeksiyon hızı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vak’a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerin yapıldığı en az elli yataklı sağlık kurumudur? 
Doğru Cevap: "C" Genel hastane
Soru Açıklaması
8.
 Bir veya daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle sıkı bakım gereksinimi olan, yaşamsal göstergelerin sürekli izlenmesi gereken hastalara hizmet veren servis aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Yoğun bakım servisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerine göre sağlık kurumları gruplarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşları ve laboratuvarların hizmet birimleri ve iş süreçlerini değerlendirmek, iyileştirmek üzere yayımlanan standartlar kapsamındaki boyutlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İstihdam ve terfi yönetimi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Türkiye’de ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına hangi yıl geçilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" 2010
Soru Açıklaması
12.
3 Mayıs 1920’de Türkiye’de sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesiyle görevli ilk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Adnan Adıvar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yönetimin, özellikle de planlama ve koordinasyonun önemini artıran nedenler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunun sorunlu olması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Tıp Kanunu” adlı önemli tıp eserinin yazarıdır? 
Doğru Cevap: "C" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin keşfiyle ve bakteriyolojinin babası unvanıyla bilinir?
Doğru Cevap: "B" Louis Pastör
Soru Açıklaması
16.
Yöneticinin yönettiği örgütün tamamını bir bütün olarak görebilmesi ve aynı zamanda örgütün içinde yer aldığı dış çevrede meydana gelen gelişmeleri doğru okuması ve yorumlaması ile ilgili yönetsel beceri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kavramsal beceri
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını daha iyi yönetmede sağlık yöneticilerinin kullandıkları yönetim teori ve yaklaşımları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Açık defter yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tek başına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yetenekleri birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan işbölümü ve koordinasyon sisteminin karşılığıdır? 

 
Doğru Cevap: "E" Organizasyon
Soru Açıklaması
19.
 Hangi yönetim yaklaşımına göre yönetici, teknik uzman olarak sorumlulukları tanımlayarak, iş akışının nasıl olacağını söyleyerek, program yaparak, yazılı iletişim araçlarını kullanarak, karar verme şeklini formal hale getirerek ve lojistik destek sağlayarak koordinasyonu ve verimliliği artırmaya çalışır? 
Doğru Cevap: "E" İçsel süreç modeli
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi örgütün içsel temel yeterlilik alanları ile çevreden gelen beklenti ve baskıların uyumlu olması gerekliliğine dayanan yönetim yaklaşımıdır? 
Doğru Cevap: "A" Stratejik yönetim yaklaşımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL YEM BİLGİSİ ve HAYVAN BESLEME - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS