logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Uzmanlaşma seviyesinin düşüklüğü
Soru Açıklaması
2.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır? 
Doğru Cevap: "E" 29
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilçe/belde hastanelerinin sunduğu hizmetlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Evde bakım hizmetleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu içinde yer alan temel altı süreçten biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tüketim
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sağlık sigortası kurumunun fonksiyonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Sağlık insan gücü sayısının artırımı
Soru Açıklaması
6.
Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti kullanıcısının aynı bilgi düzeyine sahip olmamasına ne denir? 
Doğru Cevap: "D" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması
7.
Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Teknik kalite
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını değişime zorlayan nüfus ve demografik çevredeki değişimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Değişen teknoloji ve klinik bilgi
Soru Açıklaması
9.
Üniversite hastanelerinde en üst düzeyde stratejik karar alma, yürütme ve temsil organı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hastane Yönetim Kurulu
Soru Açıklaması
10.
Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Mesul Müdür
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen ve yürüten Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir? 
Doğru Cevap: "C" Müsteşar
Soru Açıklaması
12.
Özel hastaneler hangi yönetim ekibi tarafından yönetilmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Mütevelli Heyeti
Soru Açıklaması
13.
Yöneticinin tartışma ve çatışma durumlarında düzeltici faaliyetlerde bulunması ve adaptasyonu sağlaması yöneticinin hangi rolünü ifade eder? 

 
Doğru Cevap: "D" Kriz giderici
Soru Açıklaması
14.
Örgütsel amaçları etkili ve verimli biçimde gerçekleştirmek için örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi süreci olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yönetim
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin faaliyet gösterdiği çevre koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Küresel ısınma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde hastane yöneticisinin üstlendiği yönetsel rollerden değildir? 
Doğru Cevap: "A" İşletme yöneticisi
Soru Açıklaması
17.
İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerin davranış olarak yansıması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yetkinlik
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi ülke düzeyinde sağlık insan gücü planlaması yapılırken, doğru bir planlama yapılabilmesi için gerekli olan sağlık insan gücü verilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre kişi başına yıllık hastaneye başvuru sayıları
Soru Açıklaması
19.
 Kurumun amaç, politika, pazar koşulları, teknik olanakları göz önüne alınarak, gereksinim duyulan işgücünün niteliği ve sayısının uzmanlar arasında tartışılarak belirlenmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Delphi tekniği
Soru Açıklaması
20.
İş analizleri sürecinde toplanan verilerin, çeşitli örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere, belirli bir format çerçevesinde düzenlenmesi ile elde edilen formlar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İş tanımları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  KALEM MEVZUATI - 2. SINIF - (2019 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS