logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2013 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.comAşağıdakilerden hangisi bireye yönelik olarak uygulanan koruyucu bir sağlık hizmetidir?
Doğru Cevap: "D" Ana-çocuk sağlığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre faktörlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Mikroorganizmalar
Soru Açıklaması
3.
Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "A" Aggleton
Soru Açıklaması
4.
Sağlık profesyonelleri tarafından yaygın kabul gören ve sağlığı hastalığın yokluğu şeklinde tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Tıbbi model
Soru Açıklaması
5.
Kanada’da sağlık statüsünün başlıca belirleyicilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen belge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Lalonde Raporu
Soru Açıklaması
6.
Genel hastaneler en az kaç yataklı sağlık kurumlarıdır? 
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması
7.
 Sağlık kurumlarında teşhis ve tedaviye yön veren bulgular hangi birimlerden elde edilir? 
Doğru Cevap: "A" Laboratuvar
Soru Açıklaması
8.
Hastanelerde hastalara hangi birimlerde yataklı tedavi hizmeti sunulur? 
Doğru Cevap: "C" Servislerde
Soru Açıklaması
9.
Hastanede bir yatağın iki hasta yatışı arasında kaç gün boş kaldığını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? 
Doğru Cevap: "B" Devir Aralığı
Soru Açıklaması
10.
Hastanede fiili kapasitenin maksimum kapasiteye bölünmesi ile hangi bilgi elde edilir? 
Doğru Cevap: "D" Yatak Doluluk Oranı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - (2013 - GÜZ ARA)
11.
Osmanlı döneminde sağlık işleri kim tarafından yürütülmüştür? 
Doğru Cevap: "E" Hekimbaşı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetlerine göre kamu hastane türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Dernek ve azınlık hastaneleri
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin temel fonksiyonları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Sosyal hizmetler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hastane sınıflandırma türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bulundukları bölgeye göre hastaneler
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tam zamanlı bir eğitim hastanesi olabilmek için ihtisas eğitimi sunulması gereken branşlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Nöroloji
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Uygulama
Soru Açıklaması
17.
 İnsan ilişkileri modeli için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Modelde örgüt çalışanlarına ve örgütün sosyal yönü veya informal gruplara önem verilir.
Soru Açıklaması
18.
Bir üste kaç astın bağlanacağını açıklamaya çalışan ve organizasyon yapısını belirleyen temel özelliklerden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "E" Kontrol alanı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bürokratik teorinin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bürokratik teori çalışanlar üzerinde odaklaşır.
Soru Açıklaması
20.
Maddi ve beşeri kaynakların amaçlar yönünde harekete geçirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir? 
Doğru Cevap: "A" Yöneltme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS