logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - (2019 - BAHAR / YAZ OKULU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ouchi’nin Z Tipi örgütlere ilişkin olarak ortaya koyduğu betimlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bölünmüş ilişkiler
Soru Açıklaması
2.
Bireyin kişilik özellikleri, algı, güdü ve insan davranışları üzerinde çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Psikoloji
Soru Açıklaması
3.
Örgütün amaçlarını belirleme, tanımlama ve stratejiler oluşturma gibi faaliyetler yöneticinin hangi fonksiyonuyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Planlama
Soru Açıklaması
4.
Adil olma ve tolerans, örgüt kültürünün hangi boyutunun karakteristik özellikleridir?
Doğru Cevap: "B" İnsana saygı
Soru Açıklaması
5.
Duygularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kültürden bağımsızdır.
Soru Açıklaması
6.
Sigmund Freud’e göre, insan kişiliğinin gelişim sürecinde 0 ile 1 yaş arasındaki döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Oral
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki çalışma yeri duygu türlerinden hangisinin alt kategorisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Sürpriz
Soru Açıklaması
8.
Gözle görülen, toplum için özel anlamlar taşıyan eşya, araç, etiket, amblem ve afiş gibi nesneler aşağıdaki kültür öğelerinin hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel semboller
Soru Açıklaması
9.
Nazik, sakin, ılımlı, yardımsever, sempatik ve bağışlayıcı kişilik özellikleriyle ifade edilen kişilik boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uyumluluk
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Vaka etüdü
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - (2019 - BAHAR / YAZ OKULU)
11.
Üyesi olduğu toplumdan uzaklaştırılan, söz konusu topluma, kültüre düşman olan ve reddeden bireyde meydana gelen davranışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yabancılaşma
Soru Açıklaması
12.
Tarafların, kendilerini çatışmadan uzak tutma güdüsü ile hareket etmesi ve meseleyi zamana bırakmak gibi kaderci bir yaklaşım izlemesi hangi çatışma tarzına örnektir?
Doğru Cevap: "C" Kaçınma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi stresin psikolojik sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Migren ve baş ağrıları
Soru Açıklaması
14.
I. Artan uzmanlaşma

II. Fiziksel ortam

III. Bağımsızlık

IV. Farklı beklentiler

 

Yukarıdakilerden hangileri çatışmaya yol açan yapısal faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kendini övmeyen
Soru Açıklaması
16.
Çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Görev başarımı
Soru Açıklaması
17.
• Örgütsel sorunları çözmekte inisiyatif alsınlar diye kişilere yetki, fırsat ve güdülenme vermektir.
• Temel amacı, kararların daha yetkin ellerden çıkmasını sağlamaktır.

 

Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Güçlendirme
Soru Açıklaması
18.
Herhangi bir istekte bulunmadan önce, hedef kişiyi olumlu bir ruh hali içine sokmaya veya kendisi hakkında olumlu düşünceler oluşturmaya yönelik davranışlarda bulunmak hangi politik taktiğe örnektir?
Doğru Cevap: "E" Sevimlilik taktikleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi örgüte yönelik ciddi bir suçtur?
Doğru Cevap: "D" Rüşvet alma
Soru Açıklaması
20.
I. Amaçlar

II. Değişim

III. Kararlar

IV. Hiyerarşi

 

Yukarıdakilerden hangileri kişilerin akılcı olmaktan çok politik olmayı tercih ettikleri alanlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS