logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Sözcüklerin gerçek ve yan anlamları dışında, ilişki veya benzerlik yoluyla başka bir kavramı ifade etmek ya da anlatıma etkileyicilik kazandırmak üzere kullanımına anlambilimde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mecaz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yazar ve okuyucunun yazıya aynı anlamı vermesini sağlar? 
Doğru Cevap: "C" Kesinlik
Soru Açıklaması
3.
Resmi Yazışma Yönetmeliği'ne göre ekler bölümünün düzenlenişi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
Doğru Cevap: "D" EKLER: 1. Rapor (15 sayfa) 2. CD (2 adet)
Soru Açıklaması
EKLER:

15 sayfa rapor

2 adet CD
4.
Aşağıdaki yazı düzeltme sembollerinden hangisi paragraf başı yap alamında kullanılır?
Doğru Cevap: "B" →
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarında “ASLININ AYNIDIR” sözcüklerinin yer aldığı bölümün adıdır?
Doğru Cevap: "D" Tasdik bloku
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yönetici asistanlarının resmi yazı türlerinden olan rapor ile ilgili görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bulguları değerlendirmek
Soru Açıklaması
7.
İş yazısında sayfa numaraları verilirken rakamlarının yazılış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yalın
Soru Açıklaması
8.
Devlet dairelerinde suç sayılan bir olayın meydana gelmesi durumunda hazırlanan resmi yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tutanak
Soru Açıklaması
9.
İş yazılarında yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa bir özetinin yapıldığı bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Konu
Soru Açıklaması
10.
İşletmelerin bulundukları yıl içinde yapacaklarına yönelik bilgilerin bulunduğu yazı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Çalışma ve Faaliyet Raporu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarında parafın yanına yazılan sayıyı ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Kayıt numarası
Soru Açıklaması
12.
 Görgü kurallarına göre tebrik yazısının basılı metin olarak gönderilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? 
Doğru Cevap: "D" Başına el yazısı ile bir hitap ifadesi yazılmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
 İhalelere katılırken ihale komisyonlarına verilen yazı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Teklif yazısı
Soru Açıklaması
14.
Doğrulama yazılarının sonuna aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılır?
Doğru Cevap: "A" Kabul ediyorum
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel yazılar için yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Sevgili Dostum gibi kişisel hitaplar kullanılmaz.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi şikâyet yazılarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Noter tarafından düzenlenmesine
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi reklam ve satış yazılarının görselliğini artırmak için kullanılan eklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Anket
Soru Açıklaması
18.
I. e-posta adresinde rumuz kullanmamak

II. Ad ve soyadı ayrı ayrı değil birlikte yazmak

III.Adres yazılırken posta kodunu da yazmak 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri özgeçmişte iletişim bilgileri verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husustur? 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel yazı türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Tutanak
Soru Açıklaması
20.
I.Okuma-yazma bilmeyen yurttaşlara dilekçe verme hakkını kullandırabilmek

II.Parmak izi taramasına olanak vermek 

III.Optik karakter tanıma hizmeti verebilmek 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri dilekçeye parmak bastırma nedenidir? 
Doğru Cevap: "A" Yalnızca I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - 2. SINIF - (2019 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS