logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluklarına neden olan faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Doğru bilgi verilmemesi
Soru Açıklaması
2.
I. İsimler 

II. Tarihler 

III. Sayılar

IV. Yer isimleri

V. Bilgiler 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri yazı içerisinde kesinlikle doğru olarak verilmelidir? 

 
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
3.
Sözcük ve şekillerin çıkış yerlerini, bir başka deyişle kökenlerini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etimoloji
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde nokta kullanılmaz? 
Doğru Cevap: "D" Kitap, yazı, bölüm başlıklarının sonunda
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi George Orwell’e göre üslup yönünden doğru iletişimin ilkelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yabancı teknik kavramlar kullanmaya özen gösterilmesi
Soru Açıklaması
6.
I. İyi gözlemci olmak 

II. Çok ve iyi okumak

III. Düşünmeye önem vermek    

IV. Duygular geliştirmek 

V. Konuyu iyi anlamak 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri yazının anlaşılırlığını artırmak için uyulması gereken kurallardır? 
Doğru Cevap: "E" I,II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
7.
I. Ele alınan konu ile ilgili malzeme toplanması 

II. Toplanan bilgilerin işlenme sırasına göre sıralamaya tabi tutulması

III. Ana düşünceye göre belirlenen düşüncelerin birbiriyle anlam ilişkisi bakımından gruplandırılması 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri yazı planı hazırlarken uyulması gereken aşamalardır? 
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Etkenlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi basına açıklanması gerekmeyen ve yalnızca resmi amaçlar için, kullanılacak eğitim dökümleri ve ayrı ayrı gizli olmayan ancak bir araya gelince gizlilik derecesi olan bilgiler topluluğunu ifade eder? 
Doğru Cevap: "A" Hizmete özel
Soru Açıklaması
10.
 Resmi yazılarda yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İlgi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğimizi ciddi şekilde zarara uğratacak evrak ve dokümanlar için kullanılan gizlilik derecesini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Çok gizli
Soru Açıklaması
12.
Şartname genellikle aşağıdaki yazı türlerinden hangisi ile birlikte yazılır? 
Doğru Cevap: "A" Sözleşme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme kavramı yerine kullanılan terimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Şartname
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iş yazılarında başlık bölümünde bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Vergi numarası
Soru Açıklaması
15.
Kişiler ve kurumlar arasında ticari amaçlarla yazılan yazılara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" İş yazısı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sipariş yazısında bulunması gereken ilkelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ulaşım sigortası poliçe bilgileri
Soru Açıklaması
17.
 Resmi yazı türü olan genelgenin, iş yazılarında karşılığı olan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Sirküler
Soru Açıklaması
18.
 LCV (Lütfen Cevap Veriniz) ibaresi hangi tür özel yazılarda kullanılır? 
Doğru Cevap: "A" Davetiye
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel yazı türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Tutanak
Soru Açıklaması
20.
Elektronik posta yazısıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Vurgulanmak istenen kısım büyük harflerle yazılmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS