logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2015 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi taranabilir içerikli bir yazının sahip olması gereken formatlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sayı ve evrak kayıt numarası
Soru Açıklaması
2.
“Yazı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Bir ifadenin nasıl olduğunu belirtir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim gerçekleşebilmesi için gerekli ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlham
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi etkili yazma ilkeleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Kısaltma kullanılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde özel adlar özgün biçimleriyle yazılır? 
Doğru Cevap: "C" Latin yazı sistemi
Soru Açıklaması
6.
Noktalı virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Hitap sözcüklerinden sonra kullanılır.
Soru Açıklaması
7.
İnsan, hayvan, yer adlarından sonra gelen çekim ekleri aşağıdaki hangi noktalama işareti ile ayrılır? 
Doğru Cevap: "C" Kesme
Soru Açıklaması
8.
Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Eş sesli (sesteş) sözcükler
Soru Açıklaması
9.
Sayıların yazıyla gösterilmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Bilimsel nitelikli yazılarda sayılar yazıyla yazılır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi biçimle ilgili bozukluklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2015 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma çalışmaları sırasında bireylerin elde ettikleri kazanımlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Okuyucular ile aynı açıdan bakmayı öğrenebilmek
Soru Açıklaması
12.
 Düşüncelerin mantıklı ve sistematik bir sıra ile devam etmesi adına konular, kavramlar veya düşünceler arasındaki benzerlik veya farklılıkları tanımlarken kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Karşılaştırmalı yöntem
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Saydamlık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yazı için gelişme bölümünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yazının görünümünün belirlenmesi konu ve temanın açıklanması
Soru Açıklaması
15.
Canlı ve cansız varlıkların dikkat çeken özelliklerini diğer varlıklarla ortak yada ayrışan yönlerini ifade ederek kullanan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Betimleyici
Soru Açıklaması
16.
Resmi yazılarda sayfa numarası yazı alanının neresine yazılır? 
Doğru Cevap: "A" Sağ alta
Soru Açıklaması
17.
Tüm resmi dairelerin yazışmalarında, yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanması sağlamak için Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmeliği hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Başbakanlık
Soru Açıklaması
18.
 Sayısı B.02.0.PPG.0.12-383-00258/253 olarak gösterilen bir resmi yazının kurum ve evrak kayıt numarası aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" 00258/253
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi üst makamlara yazılan resmi yazılarda kullanılan bitiş ifadelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Rica ederim.
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanmasını sağlayan bölümlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Dosya Planı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI - 1. SINIF – SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS