logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2014 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için uyulması gereken ilk ilkedir? 
Doğru Cevap: "B" Odaklanma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iyi yazı yazabilmenin temel şartıdır? 
Doğru Cevap: "C" Yazma egzersizi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yazı yazmak için seçilen konunun ana düşüncenin sınırları içerisinde kalması ve bu sınırların dışına çıkmaması kuralına verilen addır?
Doğru Cevap: "D" Yazıda birlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yazının bulunması ile ortaya çıkan bir sonuç değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bürokrasinin doğması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi etkili yazma için uyulması gereken ilkelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mümkün olduğu kadar kısaltma kullanılması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi imek fiili değildir? 
Doğru Cevap: "D" ki
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sözcük ve şekillerin çıkış yerlerini, bir başka deyişle kökenlerini araştıran bir bilim dalıdır?
Doğru Cevap: "C" Etimoloji
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi insan dilini oluşturan işaretlerdir? 
Doğru Cevap: "A" Ses
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcük ya da sözcük öbekleri yerinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kene sokması sonucu 7 aylık hamile olan 27 yaşındaki D.F. hastaneye kaldırıldı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ses düzeni açısından incelendiğinde yabancı asıllı bir sözcük değildir?
Doğru Cevap: "B" Aşağıda
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma sürecinde karşılaşılan bir sorundur? 
Doğru Cevap: "D" Günlük ve argo ifadelerin kullanılması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Saydamlık
Soru Açıklaması
13.
Yazı yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Yazı bireyler ve gruplar arasında stres yaratan, yıkıcı bir yarışma doğurabilir.
Soru Açıklaması
14.
 Yazanın düşüncelerinin sistematik bir sıra ile devam etmesi adına kullanabileceği ve madde madde farkların veya benzerliklerin sunulmasını içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırmalı
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi yazanın hedef kitleyi irdelerken ele alması gereken noktalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Amaca ulaşma çabasına destek olacağı düşüncesi ile ima içerek sözcük kullanımının gerektiği
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi üst makamlara yazılan yazılarda kullanılabilecek bir bitiriş cümlesi değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bilgilerinize rica olunur.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sayısı B.02.0.PPG.0.12-383-00258/253 olarak gösterilen bir resmi yazının kurum ve evrak kayıt numarasıdır? 
Doğru Cevap: "A" 00258/253
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda kullanılan kâğıt boyutudur? 
Doğru Cevap: "B" A4
Soru Açıklaması
19.
 Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması gerekiyorsa, üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası nerede yer almalıdır? 
Doğru Cevap: "E" Sağda
Soru Açıklaması
20.
Konu bölümü resmi yazılarda nasıl gösterilir? 
Doğru Cevap: "A" Konu:
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (I) - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS