logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2013 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

“Yazı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bir ifadenin nasıl olduğunu belirtir.
Soru Açıklaması
2.
Etkin bir yazı için seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içinde kalmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Yazıda birlik
Soru Açıklaması
3.
Etkili yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Genel anlamlı sözcükler kullanılmalı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “iletişim kavramının etkili bir biçimde kullanılabilmesi” için uygulanması gereken ilkeler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Etkililik
Soru Açıklaması
5.
“Ortaya konulan iddianın zayıf oluşu” olarak nitelendirilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Mantıksal tutarsızlık
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta işaretinin kullanımı yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Denizin dibinde rengârenk mercanlar… bin bir türlü deniz canlısı, sanki gerçeküstü bir dünya sunuyordu.
Soru Açıklaması
7.
Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Noktalama İşaretleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tırnak işareti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konulur.
Soru Açıklaması
9.
Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Eş sesli (sesteş) sözcükler
Soru Açıklaması
10.
Noktalı virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hitap sözcüklerinden sonra kullanılır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MESLEKİ YAZIŞMALAR - (2013 - GÜZ ARA)
11.
 Konular, kavramlar ve düşünceler arasındaki benzerlik veya farklılıkları tanımlarken kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Karşılaştırmalı yöntem
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi amacına ulaşması istenen yazıyı yazan bireyde bulunması gereken niteliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sabit bakış açısı
Soru Açıklaması
13.
Okuyucuları yazanın bakış açısına yaklaştırmak istendiğinde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Mantık yöntemi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yazıda kullanılan anlatım biçimlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Betimleyici anlatım
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Etkenlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda bulunması gereken bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Not
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda gizlilik derecelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kuruma Özel
Soru Açıklaması
18.
Resmi yazılarda kâğıdın üst, alt, sağ ve sol kenarından kaç cm boşluk bırakılmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" 2.5
Soru Açıklaması
19.
Resmi yazılarda yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" İlgi
Soru Açıklaması
20.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, tüzel kişiliğe sahip kurumların birbirlerine ve kişilerin bu kuruluşlara yazdıkları yazıların tümüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Resmi yazı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (II) - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS