Medeni Hukuk II – Çalışma Testi (8)

Medeni Hukuk II – Çalışma Testi (8)

1. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?

Doğru! Yanlış!

2. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

4. Kanunun mantık ve deyim bakımından anlamının araştırılmasını esas alan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Adi senedin resmi senede dönüşmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Ayşe’nin kuru temizleyici Sami’ye bıraktığı el dokuması ipek halıyı Sami, 7500 dolar karşılığında antikacı Bekir’e satıp teslim etmiştir. Bekir’in halının mülkiyetini kazanıp kazanmadığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?

Doğru! Yanlış!

8. Hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Kişilik hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ünlü avukat Mehmet Yazar yeni şiir kitabını “Mecnun Aşık” adı ile yayınlamıştır. Mehmet Yazar’ın kendi adı yerine kullandığı “Mecnun Aşık” adının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Mete ile teyzesi arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde nitelendirilen tüzel kişilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Medeni Hukuk I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: