Medeni Hukuk II – Çalışma Testi (9)

Medeni Hukuk II – Çalışma Testi (9)

1. Vesayet medeni hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

Doğru! Yanlış!

2. Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?

Doğru! Yanlış!

3. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

4. Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Vakıfların kuruluşu bakımından geçerli olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Önceki Medeni Kanun döneminde geçerli olan yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

13. Evlilik devam ederken eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

14. Evlilik devam ederken eşlerden birinin gaipliğine karar verilmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Miras bırakanın kardeşi onun kaçıncı dereceden mirasçısıdır?

Doğru! Yanlış!

16. Sağ kalan eşin miras bırakanın altsoyuyla birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Miras açılınca terekenin hak ve borçlarıyla birlikte mirasçılara bütün halinde intikal etmesi miras hukukuna hâkim ilkelerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

20. Mirasçılık belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Medeni Hukuk I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: