2012-2013 – Medeni Hukuk II – Çalışma Testi (2)

1. Eser sözleşmesinde hasarın, iş sahibine geçtiği an aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi vekâletin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi bileşik eşyadır?

Doğru! Yanlış!

4. Sözleşme gereği ifa edilmiş olan şey, sözleşme irade sakatlığı yüzünden iptal yoluyla geçersiz kılınınca geri verilmemiştir. Alınan şeyin geri verilmemiş olması, aşağıdaki kavramlardan hangisini akla getirir?

Doğru! Yanlış!

5. Hizmet sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisine kefalet sözleşmesinde yer verilmemiş olması kefalet sözleşmesini geçersiz kılmaz?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi adi taşınır kiralarındaki fesih bildirim süresidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi vekâlet sözleşmesinde vekilin borçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi senede bağlı borçlarda ifanın ispatı için borçlu tarafından yapılması gereken davranışlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi irtifak hakları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisi gerektirmeyen hukuksal işlemlerdendir?

Doğru! Yanlış!

13. Eşya üzerinde mülkiyetten başka bir ayni ya da kişisel hakka dayanan zilyetliğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi eksik borç niteliği taşımaz?

Doğru! Yanlış!

15. Tapusuz taşınmazların satım sözleşmesine konu edilmesi halinde bu sözleşmenin tabi olduğu geçerlilik şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. İçeriğinde kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tümünü toplayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi asıl borca bağlı olarak sona eren fer’i haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden değildir?

Doğru! Yanlış!

19. İyi bir bilgisayar satın almak isteyen ancak bilgisayarlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan Ayşe, Ali’den kendisi için bir bilgisayar almasını istemiştir. Ali, kendi adına ancak Ayşe hesabına bir bilgisayar satın almıştır. Taraflar arasında ne tür bir temsil söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

20. Tarafların, satılanın, aralarından birine ya da üçüncü bir kişiye bırakılan bir örneğe veya tespit edilen bir mala uygun olarak teslimi üzerine anlaştıkları satış türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013 Medeni Hukuk II - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir