logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız

 

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet orijinal tablo satın almıştır. B tabloların sergide çok ilgi çektiği bu nedenle tabloların tesliminin beş gün sonra gerçekleştirilmesini istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir. 

 

A, tabloların zilyetliğini aşağıdaki yollardan hangisi ile kazanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hükmen teslim
Soru Açıklaması
2.
Soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız

 

A, B’nin düzenlediği bir müzayededen iki adet orijinal tablo satın almıştır. B tabloların sergide çok ilgi çektiği bu nedenle tabloların tesliminin beş gün sonra gerçekleştirilmesini istemiş, A’da B’nin bu isteğini kabul etmiştir. 

 

A’nın zilyetlik sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Malik sıfatıyla, dolaylı zilyet
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi rehin hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Nisbilik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkını karakterize eden özelliklerden biri değildir
Doğru Cevap: "A" Mutlak haklardandır.
Soru Açıklaması
5.
İlk edim yükümlülükleri ifa edilmediğinde alacaklının, borçludan bunun yerine isteyebileceği edim yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tali edim yükümlülüğü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde taşınırlar üzerinde de kurulabilen sınırlı ayni haklar bir arada sayılmıştır? 
Doğru Cevap: "A" İntifa hakkı-rehin hakkı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Üçüncü kişinin ağır kusuru
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi atipik sözleşmelerden biri değildir
Doğru Cevap: "C" İstisna sözleşmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün koşullarından biri değildir
Doğru Cevap: "A" Borcun sürekli nitelikte bir borç olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özen esasına dayanan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yapı malikinin sorumluluğu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisini sona erdiren sebeplerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" İkale sözleşmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi asıl borca bağımlı (fer’i) bir borç yaratır? 

 
Doğru Cevap: "E" Kefalet sözleşmesi
Soru Açıklaması
13.
Bağışlama sözleşmesinde tarafların ehliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Bağışlayan tam ehliyetli olmalı - bağışlanan ayırt etme gücüne sahip olmalı
Soru Açıklaması
14.
 Taşınmaz satışında yapının ayıplı olması halinde ayıptan dolayı ileri sürülebilecek hakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 5 yıl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kullandırma borcu doğuran sözleşmelerin hangisinde ödünç konusu şeyin mülkiyeti ödünç alana geçer? 
Doğru Cevap: "E" Tüketim ödüncü sözleşmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde uyarlama talebinde bulunulmasına bağlanan hukuksal sonuçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Sözleşmeden dönme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi konut ve çatılı iş yeri kirası sözleşmelerinin ihtarsız ve süresiz sona ermesine yol açan sebeplerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Kiracının kasti davranışlarla kiralanana ağır zarar vermiş olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Vekâlet sözleşmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel temsil yetkisine ihtiyaç duyulan hallerden biri değildir
Doğru Cevap: "D" Taşınmazı kiraya verme
Soru Açıklaması
20.
 Aynı borç için birden fazla kişinin kefil olduğu kefalet sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Birlikte kefalet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER PATOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS