logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki anlamda eşyanın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sayılabilir olma
Soru Açıklaması
2.
Taşınır davası iyiniyetli zilyetlere karşı aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde açılabilir? 

 
Doğru Cevap: "C" 5 yıl
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sınırlı ayni haklardan hangisi sahibine hak konusu şey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlar? 
Doğru Cevap: "A" Rehin hakkı
Soru Açıklaması
4.
Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
5.
Ayni hakkı diğer malvarlıksal mutlak haklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Herkese karşı ileri sürülebilme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Konişmento
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi paylaşmaya engel hallerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi arasında asıl eşyaeklenti ilişkisi yoktur
Doğru Cevap: "C" Araba ile tekerlekleri
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak biçimde kişiye bağlı olarak kurulması gereken sınırlı ayni haklardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi karma irtifaklardan biri değildir
Doğru Cevap: "A" Oturma hakkı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2014 - BAHAR ARA)
11.
 Hukuki işlemin konusunun kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kesin hükümsüzlük
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Kullanım ödüncü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi geciktirici nitelikteki def’ilerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Peşin dava def’i
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sebepten bağımsız (soyut) hukuksal işlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" İbra
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen yasal sınırlardan biri değildir
Doğru Cevap: "C" Sözleşmenin konusunda hata edilmiş olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen iradi sınırlamalardan biri değildir
Doğru Cevap: "D" Hapis hakkı
Soru Açıklaması
17.
Hukuksal işlemde mutlak muvazaa bulunmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kesin hükümsüzlük
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi saikte yanılmaya dayanılarak sözleşmenin iptal edilebilmesinin koşullarından biri değildir
Doğru Cevap: "E" Yanılan, sözleşmenin karşı tarafınca esaslı bir konuda yanıltılmış olmalıdır.
Soru Açıklaması
19.
Birden çok kişinin aralarında bir bağlantı olmadan zarara sebep olduğu ve her birinin fiilinin zararı doğurmaya elverişli bulunduğu hallerde aşağıdaki illiyet bağlarından hangisi söz konusudur? 
Doğru Cevap: "E" Yarışan illiyet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sözlü şekilde de yapılabilen hukuksal işlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Vasiyetname
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HAYAT SİGORTALARI ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ - 2. SINIF - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS