logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU
1.
Tüzüğü inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?  
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
2.
Taraflardan birinin diğerini iddiasını ispata zorlayamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
Doğru Cevap: "C" İspatın bir yüküm değil, yük olması
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kişilik kavramı içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Kişisel yetenekler
Soru Açıklaması
4.
Bir kimsenin belli bir iş yaparken gerçek ismini gizlemek için kullandığı ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takma Ad
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Derneğin süresi
Soru Açıklaması
6.
 Evliliğin sona ermesinin ardından kadının yeniden evlenebilmesi için en az kaç gün geçmelidir?
Doğru Cevap: "A" 300
Soru Açıklaması
7.
Hukukumuzda evlenmeleri yasak olan kimselerin evlenmeleri halinde bu evliliğe bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mutlak butlan (kesin hükümsüzlük)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Nişanlılardan birinin iflas etmesi
Soru Açıklaması
9.
 Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil ederek yapmış olduğu işlemlerden dolayı eşlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun türü aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "B" Müteselsil sorumluluk
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin katılma alacağına mahsup edilmek üzere kendisine tanınmasını isteyebileceği irtifak haklarından biridir?  
Doğru Cevap: "C" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU
11.
Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kişisel mallarının geliri
Soru Açıklaması
12.
 Ergin olan çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren soy bağının reddini isteyebileceği azami süre kaç yıldır?  
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
13.
Evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak evlenmeye razı olan bir kimsenin bu evliliği sona erdirilebilmek için başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "E" Evliliğin iptali davası açmak
Soru Açıklaması
14.
Terk nedenine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için terk olarak nitelendirilebilecek davranışın en az kaç ay devam etmesi gerekir? 

 
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
15.
M, 2013 yılında öldüğünde geride eşi E, kızları K ve L ile annesi A, erkek kardeşi F kalmıştır. M’nin mirasçıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sayılmıştır?  
Doğru Cevap: "B" Eşi E, kızları K ve L
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki tasarruflardan hangisi belirli mal bırakma sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Terekenin 1/3 ‘nü bırakma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın üçüncü zümre mirasçılarından biridir? 

 
Doğru Cevap: "A" Büyükanne
Soru Açıklaması
18.
Bir kimsenin mirasçı olabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Hak ehliyeti
Soru Açıklaması
19.
 Mirasın açıldığı anda var olmayan kimsenin mirasçı atanabilmesi için maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden hangisine başvurulması gerekir?  
Doğru Cevap: "C" Art mirasçı atamak
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Noter
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS