logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK -I (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Vesayet medeni hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur? 
Doğru Cevap: "C" Aile hukuku
Soru Açıklaması
2.
Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır? 
Doğru Cevap: "C" Dürüstlük kuralı
Soru Açıklaması
3.
 Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "A" Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
Soru Açıklaması
4.
Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kayın hısımlığı
Soru Açıklaması
5.
Vakıfların kuruluşu bakımından geçerli olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Tescil sistemi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
Soru Açıklaması
7.
 Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür? 
Doğru Cevap: "C" 300 gün
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Taraflardan birinin borç ödemeden aciz hale düşmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru Açıklaması
10.
Önceki Medeni Kanun döneminde geçerli olan yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mal ayrılığı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK -I (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
 Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 3 yıl
Soru Açıklaması
13.
 Evlilik devam ederken eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Evlilik kendiliğinden sona erer.
Soru Açıklaması
14.
 Evlilik devam ederken eşlerden birinin gaipliğine karar verilmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin sona erdirilmesi için evliliğin feshi davası açılmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Miras bırakanın kardeşi onun kaçıncı dereceden mirasçısıdır? 
Doğru Cevap: "B" İkinci derece
Soru Açıklaması
16.
Sağ kalan eşin miras bırakanın altsoyuyla birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 1/4
Soru Açıklaması
17.
 Mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Belirli bir kişi lehine yapılmayan mirastan feragat sözleşmesi geçersiz sayılır.
Soru Açıklaması
18.
Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Miras bırakanın son yerleşim yeri
Soru Açıklaması
19.
 Miras açılınca terekenin hak ve borçlarıyla birlikte mirasçılara bütün halinde intikal etmesi miras hukukuna hâkim ilkelerden hangisinin sonucudur? 

 
Doğru Cevap: "D" Külli halefiyet
Soru Açıklaması
20.
Mirasçılık belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Mirasçılık belgesi kesin karine oluşturur. Bu nedenle aksi ispat edilemez.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İKNA EDİCİ İLETİŞİM - 2. SINIF - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS