logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2016 - GÜZ ARA )
1.
 Kanun koyucunun kural koyarken bilerek ve isteyerek boşluk bırakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Adil bir çözümün bulunmasını uygulama ve bilime bırakmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" İçtihatlar
Soru Açıklaması
3.
Kanunların yorumlanması sırasında yararlanılan ve çoğun içinde azın da bulunacağını ifade eden mantık kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Evleviyet yolu
Soru Açıklaması
4.
Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkilerin özel hukuk kapsamında değerlendirilmesi hukuk kolları arasında yapılan ayrımın aşağıdaki ölçütlerden hangisine dayanmasının sonucudur? 
Doğru Cevap: "B" Eşitlik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunda iyi niyetin korunduğu hallerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Sebepsiz zenginleşme
Soru Açıklaması
6.
Bir adi senedin resmi senede dönüşebilmesinin yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Senedin altında imzası bulunanın imzasını mahkeme önünde ikrar etmesi
Soru Açıklaması
7.
Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Ahde vefa ilkesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sahibinin elinden rızası dışında çıkmasına rağmen iyi niyetle derhal kazanılabilir? 
Doğru Cevap: "B" Hamiline yazılı senet
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin tam ehliyetsiz adına yapamayacağı işlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
10.
 Ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu için hakkında gaiplik kararı verilen mirasbırakanın mirasçılarının kendilerine intikal eden tereke karşılığında teminat göstermeleri gereken süre kaç yıldır? 
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2016 - GÜZ ARA )
11.
Bir kimse hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Ölüm tehlikesi içinde kaybolma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?  

 
Doğru Cevap: "E" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi adın korunması amacına hizmet eden davalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İptal davası
Soru Açıklaması
14.
 Bir kimsenin yerleşim yeri edinmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hukuki fiil
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz? 
Doğru Cevap: "B" Kişinin eserleri
Soru Açıklaması
16.
Ayla ile teyzesinin kızı Türkan arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Yansoy hısımlığı
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisinde kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kooperatif-kolektif şirket
Soru Açıklaması
18.
Federasyon oluşabilmesi için en az kaç derneğin birleşmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
19.
Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İnfisah (dağılma)
Soru Açıklaması
20.
 Bir gerçek kişi ayırt etme gücüne sahip olmak koşuluyla en erken kaç yaşını doldurduğunda vakıf kurabilir? 
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (I) - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / YAZ OKULU) - AÖF/ÖNLİSANS