logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Hukukun dallara ayrılmasında en yaygın olarak kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Eşitlik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.
Soru Açıklaması
3.
 Medeni Kanun’da haklara ve borçlara sahip olabilen varlığı ifade etmek için kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kişi
Soru Açıklaması
4.
Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir? 
Doğru Cevap: "E" Vekâletsiz iş görme davası
Soru Açıklaması
5.
“Tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesi”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tüzel kişi için öngörülen gerekli organların oluşumunun tamamlanması
Soru Açıklaması
6.
Nişanlanma ehliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızasıyla dahi nişanlama sözleşmesi yapamazlar.
Soru Açıklaması
7.
Olağan evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
8.
Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Mutlak butlan
Soru Açıklaması
9.
Evlilik birliği süresince eşler arasında gerçekleşen hukuki işlemler dolayısıyla ortaya çıkan alacakların tabi olduğu zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’da yer alan aile konutunu korumaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Aile konutunun maliki olan eşin üçüncü kişilere kefil olamaması
Soru Açıklaması
12.
Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İştirak nafakası
Soru Açıklaması
13.
 Evlat edinmede evlat edinen ve evlatlık arasında bulunması gereken en az yaş farkı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" 18
Soru Açıklaması
14.
Evlilik için aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Evlenmenin yokluğu
Soru Açıklaması
15.
Ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın işlemi yaptığı sırada fiil ehliyetinden yoksun olmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ölüme bağlı tasarrufun iptali
Soru Açıklaması
16.
Sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın ne kadarını alır? 
Doğru Cevap: "A" 1/4’ün
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümüyle mirasçılarına geçen bütün hak ve borçlarıyla hukuki ilişkilerinin tümünü ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Tereke
Soru Açıklaması
18.
 Miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ? 
Doğru Cevap: "C" Elbirliği mülkiyeti
Soru Açıklaması
19.
 Mirasa ehil olabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Hak ehliyetine sahip olmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılmasıyla mirasçılara tanınan haklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Miras hisselerinin devri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR - 1. SINIF - ADALET - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS