logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2014 - GÜZ ARA )
1.
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Sigorta Hukuku
Soru Açıklaması
2.
Hısımlık Medeni Hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Kişiler Hukuku
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hukukun tali kaynaklarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Örf ve âdet hukuku
Soru Açıklaması
4.
Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kural içi boşluk
Soru Açıklaması
5.
Bir kimsenin fiil ehliyetinin bulunmadığını ispat yükü kime aittir? 
Doğru Cevap: "A" İddia edene
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olağan durumun ispatı
Soru Açıklaması
7.
 Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Adi karine
Soru Açıklaması
8.
Ahde vefa ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Taraflar sözleşmeye uymakla yükümlüdürler.
Soru Açıklaması
9.
Gerçek kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Sağ olarak doğumun tamamlandığı an
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Eserleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK-I ( 2014 - GÜZ ARA )
11.
 Ayşe ile anne ortak, baba ayrı kardeşi Kiraz arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yarım kan yansoy hısımlığı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına dışarıdan yapılan müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Zarar miktarının azlığı
Soru Açıklaması
13.
soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. 

 

A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir.

 

 A’nın isteği üzerine oğlu C hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için geçmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 1 yıl
Soru Açıklaması
14.
soruyu  aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. 

 

 

A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir. 

 

A’nın oğlu C hakkında gaiplik kararı verilmesi talebiyle başvuracağı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Gaibin Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
soruyu aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız. 

 

A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir. 

 

Hakkında alınacak gaiplik kararının C’nin mevcut evliliğine etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Evlilik devam eder.
Soru Açıklaması
16.
İradi yerleşim yeri edinmemiş kişilerin yasa gereği yerleşim yeri kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mesken
Soru Açıklaması
17.
Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için gereken tescilin yapıldığı sicil aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Mahkeme sicili
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi derneğin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Derneğin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur? 
Doğru Cevap: "C" Yürütme organı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerin gerçek kişilerden bağımsız hukuki bir varlığa sahip olabilmeleri için gereken unsurlardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Örgütlenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  FİNANSAL YÖNETİM - (II) - 2. SINIF - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS