Medeni Hukuk – Çalışma Testi

2012-2013 – Medeni Hukuk II – Çalışma Testi

1. Borç ilişkisinden doğan hak ve borçların yalnız taraflar arasında ileri sürülebilmesi ve ihlâl edilebilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

2. İyiniyetli zilyedin iade yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklar arasında bulunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

4. Borç ödenmediğinde borçlunun mallarının mülkiyetinin alacaklıya geçmemesi; alacaklının, borcu karşılamaya yeterli malların haczedilip cebri satış sonucunda elde edilenden tatmin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların niteliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak yarattıkları uygunsuzluk hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Yasal önalım hakkının niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi ortakları arasında elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu ortaklık türlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir verme edimi söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

11. Taşınırlar üzerinde de kurulabilen irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir hukuksal işlemin şekle aykırı yapılmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ayni hakların yalnız yasayla düzenlenmiş sayıda ve yasada öngörülen içerikte olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkının özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya kavramının öğelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisinin sınırlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Önsözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Haksız fiillerde istisnai haller dışında kusuru ispat yükü kime aittir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyet konusu eşyayı ilgilendiren önemli yönetim işlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2013 Medeni Hukuk II - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir