Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (6)

Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (6)

1. Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Elif, arkadaşı Ayşe’nin okunmak üzere kendisine ödünç verdiği kitabı Cihan’a satmış ve teslim etmiştir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un yardımcı kaynaklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali için eşi Fatma’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

12. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

14. Medeni Kanunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Doğru! Yanlış!

15. Bir hakkın kazanılmasına engel olan hukuki bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

16. Hısımlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin; terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip, ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Medeni Hukuk I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: