Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (3)

Medeni Hukuk Bilgisi – Çalışma Testi (3)

1. Tüzüğü inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2. Taraflardan birinin diğerini iddiasını ispata zorlayamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kişilik kavramı içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bir kimsenin belli bir iş yaparken gerçek ismini gizlemek için kullandığı ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Evliliğin sona ermesinin ardından kadının yeniden evlenebilmesi için en az kaç gün geçmelidir?

Doğru! Yanlış!

7. Hukukumuzda evlenmeleri yasak olan kimselerin evlenmeleri halinde bu evliliğe bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil ederek yapmış olduğu işlemlerden dolayı eşlerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin katılma alacağına mahsup edilmek üzere kendisine tanınmasını isteyebileceği irtifak haklarından biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Ergin olan çocuğun ergin olduğu tarihten itibaren soy bağının reddini isteyebileceği azami süre kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

13. Evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak evlenmeye razı olan bir kimsenin bu evliliği sona erdirilebilmek için başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Terk nedenine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için terk olarak nitelendirilebilecek davranışın en az kaç ay devam etmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

15. M, 2013 yılında öldüğünde geride eşi E, kızları K ve L ile annesi A, erkek kardeşi F kalmıştır. M’nin mirasçıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sayılmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki tasarruflardan hangisi belirli mal bırakma sayılmaz?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın üçüncü zümre mirasçılarından biridir?

Doğru! Yanlış!

18. Bir kimsenin mirasçı olabilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

19. Mirasın açıldığı anda var olmayan kimsenin mirasçı atanabilmesi için maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden hangisine başvurulması gerekir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkilidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Medeni Hukuk I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: