Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor…

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-46.png

Öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: YOK842689
  • Şehir: KÜTAHYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 12.06.2021
  • Eleman Sayısı: 31
  • Başvuru Süresi: İlanın Resmî  Gazete’de  yayın  tarihinden  itibaren  15  gün
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı kutahya-dumlupinar-universitesi-2.png

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkele ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim  üyeliğine  müracaat  eden  adayların,  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartları sağlamaları  ve  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  şartları  taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî  Gazete’de  yayın  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  Rektörlük  Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe,

2- İki adet vesikalık fotoğraf,

3-Özgeçmiş örneği,

4- Kütahya  Dumlupınar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)

5- Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)

6- Mezuniyet  Belgeleri,  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora,  Sanatta  Yeterlilik,  Doçentlik) (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

7- Nüfus cüzdanı örneği,

8- Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, (Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)

11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet)

Not: Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

BİRİMİBÖLÜMABD / ASD / PRUNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Dili ve EdebiyatıProfesör11İngiliz Dili Eğitimi alanında doçentliğini almış olup, İngiliz Edebiyatı, İngilizce yazma becerileri, telaffuz ve dil politikaları konularında çalışmaları
olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFizikMatematiksel FizikProfesör11Fizik alanında doçentliğini almış olup, yüksek boyutlu cebirler ve fiziksel uygulamaları alanında
çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiKimyaFizikokimyaProfesör11Kimya alanında doçentliğini almış olup, korozyon ve iyonlaşma sabitleri konularında
çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimProfesör11Plastik sanatlar alanında doçentliğini almış olup, desen ve güncel sanat konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler FakültesiFinans ve BankacılıkBankacılıkProfesör11Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olup, Avrupa Birliği Ekonomisi ve sermaye piyasaları konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiProfesör11Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, biyogaz enerji santralleri ve ısı pompaları konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyon ve İmalatProfesör11Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, nitrür seramikleri üzerine
çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımProfesör11Makine Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, Bilgisayar Destekli Tasarım konusunda
çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaProfesör11Doçentliğini Kent Planlaması alanında almış olup, Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları konularında çalışmaları
olmak.
Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDoçent21Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olup, Son Dönem Türk Edebiyatı konusunda
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanDoçent31Muhasebe alanında doçentliğini almış olup, kaynak tüketim muhasebesi konusunda
çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerYönetim BilimleriDoçent11Kamu Yönetimi alanında doçentliğini almış olup, karşılaştırmalı kamu yönetimi ve yönetim sistemleri konularında
çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDoçent11Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçentliğini almış olup, çağdaş inanç problemleri ve ahlak konuları ile ilgili
çalışmaları olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler FakültesiElektronik Ticaret ve YönetimiElektronik Ticaret ve YönetimiDoçent31Makro İktisat alanında doçentliğini almış olup, yenilik iktisadı ve endüstri- içi ticaret konularında
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiKontrol ve Kumanda SistemleriDoçent11Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, sistem kimliklendirme ve optimizasyon algoritmaları konularında çalışmaları
olmak.
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler FakültesiTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoçent21Turizm alanında doçentliğini almış olup, turist rehberliği, termal turizm ve turizmde sürdürülebilirlik konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Sosyal Bilimler MYO.Pazarlama ve ReklamcılıkPazarlamaDoçent11Pazarlama alanında doçentliğini almış olup, hizmet kalitesi, tüketici davranışları ve marka yönetimi konularında
çalışmaları olmak.
Simav MYO.Kimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriLaboratuvar TeknolojisiDoçent11Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doçentliğini almış olup, kompost, toprak düzenleyicileri ve örtü bitkileri konularında
çalışmaları olmak.
Tavşanlı MYO.Motorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriOtomotiv TeknolojisiDoçent11Otomotiv Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup, lastik dinamiği ve basınçlı hava motorları dönüşümleri konusunda
çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonÇizgi Film ve AnimasyonDr. Öğr. Üyesi31Sanat ve Tasarım alanında sanatta yeterliğini almış olup, çizgi film (Animasyon) programı lisans mezunu olmak. Üç boyutlu görselleştirme ve üç boyutlu yazıcı kullanımı alanlarında çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiMaliyeMaliye TeorisiDr. Öğr. Üyesi31Maliye alanında doktorasını almış olup, vergi göçü ve vergi okuryazarlığı konularında
çalışmaları olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler FakültesiElektronik Ticaret ve YönetimiElektronik Ticaret ve YönetimiDr. Öğr. Üyesi31İşletme alanında doktorasını almış olup, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve marka yayma konularında çalışmaları
olmak.
Kütahya Uygulamalı Bilimler FakültesiElektronik Ticaret ve YönetimiElektronik Ticaret ve YönetimiDr. Öğr. Üyesi31İşletme alanında doktorasını almış olup, küresel marka, mobil pazarlama ve tüketici davranışı konularında
çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi11Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde lisansüstü çalışmalarını
tamamlamış olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaDr. Öğr. Üyesi21Jeoloji Mühendisliği alanında doktorasını almış olup, deprem, deprem kaynaklı riskler ve jeoteknik parametrelerin belirlenmesine yönelik
çalışmaları olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaDr. Öğr. Üyesi31Bölge planlama, mekânsal istatistik analiz yöntemleri ve beşeri coğrafya alanlarında çalışmaları
olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaŞehir ve Bölge PlanlamaDr. Öğr. Üyesi41Şehir ve Bölge Planlama alanında doktorasını almış olup, çevre koruma, altyapı ve kentsel tasarım konularında çalışmaları
olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi31Elektrik Elektronik alanında doktorasını almış olup, genişband haberleşme ağ teknolojileri ve bileşenleri üzerine
çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi43Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını almış olup, bu alanlarda çalışmaları
olmak.
Simav Teknoloji FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiDevreler ve SistemlerDr. Öğr. Üyesi41Bilişim Sistemleri alanında doktorasını almış olup, yapay zeka ve E-öğrenme konusunda çalışmaları
olmak.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir