Google Adsense Kodu

Kurum İçi Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (3)

Kurum İçi Halkla İlişkiler – Çalışma Testi (3)

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?

Doğru! Yanlış!

8. Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?

Doğru! Yanlış!

12. Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği hangi benliğin özelliğidir?

Doğru! Yanlış!

13. Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Doğru! Yanlış!

14. Benlik tasarımı kavramı en kapsamlı olarak kim tarafından ele alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir?

Doğru! Yanlış!

16. Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2012 - 2013 - Halkla İlişkiler ve İletişim - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: