Kültürlerarası İletişim ve Sosyal Medya – Çalışma Testi (3)

Kültürlerarası İletişim ve Sosyal Medya – Çalışma Testi (3)

1. Güç aralığının büyük olduğu kültürlerde bireyler arasındaki güç farkı nedeniyle oluşan asimetrik ilişki aşağıdaki hangi ikili arasında bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Geert Hofstede tarafından geliştirilen kültürel boyutlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya gelmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi anlamayanı ve anlaşılmayanı dışlamak anlamına gelir?

Doğru! Yanlış!

5. Kültürel boyutlar kuramına göre aşağıdaki kültürlerin hangisinde dayanışma yerine yarışma, takım oyunu yerine yarışa dayalı oyunlar oynama eğilimi daha yaygındır?

Doğru! Yanlış!

6. Çevreye uyum için gerekli olan bilgileri edinme sürecini ifade eden ortak insan etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Sesli işaretlerle oluşturulmuş ve sözcükler şeklinde kullanılan kodlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Bireylerarası ilişkilere yönelim açısından kültürlerarası farklılaşmayı, kültürlerin geniş ve dar bağlamlı olma niteliklerine dayanarak yorumlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kültürlerarası iletişim yeterliğine sahip olmayan bireylerin günlük yaşamlarında kültürlerarası durumlarla baş edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davranış kurallarına göre belirlenen davranış modeline ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. İletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajları ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Yasalara kaynaklık eden norm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Bir başkasına iletmek için anlamın koda yüklenmesi işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin konularından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Farklı kültürlerdeki bireylerin arasındaki belirsizlik ve kaygıyı azaltan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin işlevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşırı enformasyon yükünden kurtulmak için her defasında tek bir konu ile ilgili bütün enformasyonu alıp işleyen kültüre ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Kültürün sözsüz bileşenlerini açıklamak ve iletişim üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla Hail tarafından geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. "Kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların bireylerarası iletişimin kültürel kalıplarını kavramsal olarak ifade edebilecekleri" alana ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Kültürlerarası İletişim - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…