Kalem Mevzuatı – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri adalet bakanlığınca yürütülür?

Doğru! Yanlış!

3. Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi tek hâkimli değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında danışma ve inceleme organı olarak görev yapan üst dereceli bir mahkemedir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?

Doğru! Yanlış!

9. UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda uyulması gereken kurallardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

12. İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. “Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

14. Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?

Doğru! Yanlış!

17. Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi adli kalem bürolarında yürütülen hizmetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Dizi pusulası (listesi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Sayman Mutemedi Alındısında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Kalem Mevzuatı - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir