logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2014 - BAHAR ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Boşanma işleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki adli yargı adalet memurlarından hangisinin özlük işleri adalet bakanlığınca yürütülür?
Doğru Cevap: "D" Ceza infaz kurumu müdürleri
Soru Açıklaması
3.
Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Müzekkere
Soru Açıklaması
4.
 Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar? 
Doğru Cevap: "C" İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki mahkemelerden hangisi tek hâkimli değildir? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanında danışma ve inceleme organı olarak görev yapan üst dereceli bir mahkemedir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
8.
I. İstenen bilgiye kısa zamanda ulaşılması 

II. Dosya incelemesinde emek kaybının engellenmesi 

III. Güvenli arşivleme yapılabilmesi 

IV. Evrak kaybının engellenmesi 

 

Yukarıdakilerden hangileri fiziki ortamda belge ve evrakların dosyalanmasının yararlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" UYAP’ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır.
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda uyulması gereken kurallardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Bilgisayarla yazılan yazılarda esas olarak kullanılması gereken “Times New Roman” yazı tipidir, gerekli olduğunda başka yazı tipleri de kullanılabilir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2014 - BAHAR ARA)
11.
 Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 00:00
Soru Açıklaması
12.
İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet savcısı başka yer Cumhuriyet başsavcılarına veya diğer mahkemelere istinabe gönderebilir.
Soru Açıklaması
13.
“Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? 

 
Doğru Cevap: "B" Tutanak
Soru Açıklaması
14.
Resmi kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İmtiyaz tutanağı
Soru Açıklaması
16.
Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler? 
Doğru Cevap: "B" 10 gün
Soru Açıklaması
17.
 Elektronik imza sahibinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini başkaları ile paylaşmalıdır.
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi adli kalem bürolarında yürütülen hizmetlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Danışma hizmetleri
Soru Açıklaması
19.
Dizi pusulası (listesi) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Dosyanın kaybolması durumunda içeriğinin belirlenmesine yarar.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Sayman Mutemedi Alındısında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Bilirkişi Bilgisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  CEZA HUKUKU - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS