logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Yargıtay’a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Adli ve askeri yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevlidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kalem personelinin sundukları hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Atama Hizmetleri
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi Adli Yargı hizmetini yerine getiren mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
4.
 Askerî mahkemelerde verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları, son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Askeri Yargıtay
Soru Açıklaması
5.
 Suçta kullanılan bıçağın müsadere edilene kadar emanet memurluğu deposunda saklanması aşağıdaki hangi tür adli kalem hizmetidir? 
Doğru Cevap: "E" Muhafaza Hizmetleri
Soru Açıklaması
6.
 Elektronik ortamda yapılan işlerin ertesi güne sarkmaması için işlem en geç saat kaça kadar yapılmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 00:00
Soru Açıklaması
7.
Gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim vb. dokümana ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Belge
Soru Açıklaması
8.
 Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
Soru Açıklaması
9.
 İncelenip iade edilmek üzere, bilirkişi veya başka mercilere gönderilen dosyaların aslı gelene kadar oluşturulan geçici dosya aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Gömlek Dosya
Soru Açıklaması
10.
Hukuk davalarında dosya düzeni neye göre yapılır? 
Doğru Cevap: "A" Tarih sırasına göre
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Adli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yazışmaların tümü noter tarafından tasdik edilmelidir.
Soru Açıklaması
12.
 İstinabe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet savcısı başka yer Cumhuriyet başsavcılarına veya diğer mahkemelere istinabe gönderebilir.
Soru Açıklaması
13.
Tutanaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar gibi araçlarla hazırlanmaları şarttır, bunların olmaması durumunda tutanak hazırlanamaz.
Soru Açıklaması
14.
Duruşma tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" Tanık ifadeleri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakta mutlaka yer alması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hâkimin mezun olduğu Hukuk Fakültesinin adı ve varsa diğer dereceleri hakkında bilgiler
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri tarafından yargılama sonunda hâkim tarafından verilen karar (hüküm) türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Gerekçeli kararın tebliği kararı
Soru Açıklaması
17.
UYAP bilişim sistemi üzerinden açılan davalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Taraf vekilleri (avukatlar) “UYAP Kurum Bilgi Sistemi” üzerinden dava açabilirler.
Soru Açıklaması
18.
Ayrı bir ihtisas mahkemesinin kurulmadığı yerlerde genel yetkili mahkeme olarak ihtisas mahkemesinin görev alanına giren davalara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Asliye Hukuk Mahkemesi
Soru Açıklaması
19.
Tevzi memurun dava harç ve masraf bilgilerini hesaplayarak hazırladığı evrak aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Harçlandırma formu
Soru Açıklaması
20.
Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler? 
Doğru Cevap: "B" 10 gün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF – ADALET - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS