logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2015 - DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 
Doğru Cevap: "C" İş yeri güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir? 
2.
İşçilerin fizik yeteneklerine göre makine, donanım ve araç-gereç geliştirme çalışmaları yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ergonomi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu birimlerinden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "B" Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Soru Açıklaması
4.
Haksız fiil sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini borcunun doğabilmesi için haksız fiil ile zarar arasında bulunması gerekli neden sonuç ilişkisini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlliyet bağı
Soru Açıklaması
5.
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin ölümü halinde aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat talebinde bulunabilir? 
Doğru Cevap: "C" Birlikte yaşadığı hayat arkadaşı
Soru Açıklaması
6.
 İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçinin maddi desteğinden mahrum kalanlara sağlanan destekten yoksun kalma tazminatı hakkı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Türk Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
7.
İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olması durumuna ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Bakım ihtiyacında olmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesabında dikkate alınan, bilirkişinin hesap raporu tarihi ile hüküm tarihi arasındaki dönem ücretidir? 

 
Doğru Cevap: "D" Bilinmeyen ücretler
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere, idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemelerden biridir? 

 
Doğru Cevap: "D" İşletme belgesi verilmesi
Soru Açıklaması
10.
 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği, yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine en geç kaç gün içinde gönderilmelidir? 

 
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2015 - DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi gayrisıhhi müesseseler için yeniden ruhsat alınmasını gerektiren hallerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" İşletmenin faaliyet alanının değişmesi
Soru Açıklaması
12.
 İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını hangi süre içinde kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür? 
Doğru Cevap: "A" Derhal
Soru Açıklaması
13.
765 çalışanı bulunan bir işyerinde görevlendirilmesi gereken çalışan temsilcisi en az kaç kişi olmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanın, işyerinde çalışan temsilcisi olabilmesi için taşıması gereken niteliklerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" En az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak
Soru Açıklaması
15.
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun en az aşağıdaki hangi süre içerisinde düzenli olarak toplanması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" Bir ayda bir kez
Soru Açıklaması
16.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 5000 çalışanı olan bir işyerinde, işverenin görevlendirmesi gereken işyeri hekimi sayısı en az kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
17.
 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeyle aynı numarayı taşıyan, aynı nitelikte olan, sözleşmeyi tamamlayan ve onaylayan ülkeyi bağlayan belgesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Protokol
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İşte İşçilerin Sağlık ve Güvenliğinin Geliştirilmesini Destekleyen Önlemler Alınması Hakkında Direktif
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulma amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Tek pazarın kurulmasını ve işlemesini engellemek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği kurumlarının antlaşmaların tanıdığı bağımsız yetkileri kullanma hakkı çerçevesinde çıkardığı iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirleyen düzenlemelerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" İlke kararı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  DOĞUM BİLGİSİ ve SUNİ TOHUMLAMA - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS