logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2014 - DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Bernardino Ramazzini’nin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alana yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Meslek hastalıkları kitabı ile iş sağlığının kurucusu sayılmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özelliklerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Kıdem
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistik ve Dokümantasyon Merkezi
Soru Açıklaması
4.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitinde aşağıdakilerden hangisi ile belirlenen usul kullanılır? 
Doğru Cevap: "E" Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Soru Açıklaması
5.
Yargıtay, maddi zarar hesaplamasında kazayla rapor tarihi arasındaki ücretlerin tespit edilememesi halinde işçinin aşağıdaki ücretlerden hangisi ile çalıştırılmış olduğunu kabul eder?
Doğru Cevap: "D" Asgari ücret
Soru Açıklaması
6.
Ölüm tarihine kadar fiilen gerçekleşmediği halde ileride desteklik ilişkisinin olacağının kabul edilebildiği desteğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Farazi destek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta yer alan bedensel zarar kalemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Cenaze giderleri
Soru Açıklaması
8.
Yargıtay işgörebilme çağını aşağıdaki yaşlardan hangisi ile sınırlamıştır? 
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
9.
 İş güvenliğinin sağlanmasında uygulanan idari yaptırımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İdari yaptırımlar ancak bir zarar meydana geldikten sonra uygulanabilir.
Soru Açıklaması
10.
İlk başvuru tarihinden itibaren ne kadar süre içinde denetlenmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir? 
Doğru Cevap: "E" 3 ay
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2014 - DÖNEM SONU)
11.
Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarından sonra yapılan soruşturmada, tutuklamaya aşağıdakilerden hangisi karar verebilir? 
Doğru Cevap: "B" Sulh ceza hakimi
Soru Açıklaması
12.
Nükleer santraller gibi büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işveren tarafından hazırlanan belgeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Güvenlik raporu
Soru Açıklaması
13.
Türk hukuk sisteminde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı davranan işverenlere Türk Ceza Kanunu dışında hapis cezası öngören kanun aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Soru Açıklaması
14.
 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan ve işletilen müesseselere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Ortak sağlık ve güvenlik birimi
Soru Açıklaması
15.
Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 işçinin çalıştığı bir işyerinde, tam gün çalışacak kaç iş güvenliği uzmanı bulundurulmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün özgün işkollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları kapsamında yer alan sözleşmelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Büyük Sanayi Kazalarının Önlenmesi Sözleşmesi
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “insan onuruna uygun iş” hedefi hangi yıldan itibaren geliştirilmeye başlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" 1999
Soru Açıklaması
19.
 Avrupa Birliği’nin dayandığı temel ilke ve kuralları tanımlayan ve esas olarak kurucu antlaşmalardan ve bu antlaşmaları değiştiren antlaşmalardan oluşan hukuk aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Birincil mevzuat
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İşçilerin Sağlık ve Güvenliğinin İşteki Kimyasal Etkenlere Bağlı Risklerden Korunması Hakkında Direktif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İDARİ YARGI - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS